System Rheolaeth Amgylcheddol

Mae System Rheolaeth Amgylcheddol Prifysgol Abertawe ar ei thrydedd flwyddyn o Ardystiad ISO 14001

Abertawe yw’r Brifysgol gyntaf yng Nghymru i ennill gwobr Platinwm EcoGampws. Mae’r System yn helpu’r Brifysgol i sicrhau ei bod yn cydymffurfio'n gyfreithiol, yn ogystal â helpu ei sgôr yn y Gynghrair Werdd, ei Strategaeth Gynaliadwyedd, ac mae’n cynrychioli’r safon ryngwladol gyntaf y mae’r Brifysgol wedi’i chyflawni ar draws pob un o’r Colegau a’r swyddogaethau gweinyddol. Trwy’r system rheolaeth amgylcheddol, mae’r Brifysgol yn rheoli ei heffeithiau amgylcheddol mewn meysydd fel defnyddio adnoddau, cynhyrchu gwastraff, rheoli allyriadau, bioamrywiaeth, teithio, adeiladu, ac adnewyddu a chaffael cynaliadwy.

Mae Polisi Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe yn adlewyrchu ymrwymiad cryf i ddatblygiad cynaliadwy trwy atal perygl o lygru’r amgylchedd a mabwysiadu dull cynaliadwy ar gyfer pob prosiect yn y dyfodol. Mae’r system rheolaeth amgylcheddol wedi profi i fod yn ddull effeithiol i sicrhau bod y Brifysgol yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol. Mae’r system rheolaeth amgylcheddol yn cynnwys yr holl gynnyrch, gwasanaethau a gweithrediadau’r Brifysgol.

Gweithdrefnau Gweithredol y System Rheolaeth Amgylcheddol

·         Poster Gwastraff Bwyd 

Poster Biniau Ar Wahân

Poster Cwpanau Coffi

Rheoli Gwastraff  - Campws y Bae

Rheoli Gwastraff  - Campws Singleton

Gweithdrefn Ailddefnyddio Dodrefn ac Offer

Defnyddio Sgipiau’n Ddiogel

Managing Energy in Swansea University Rheoli Ynni ym Mhrifysgol Abertawe

Rheoli Allyriadau i’r Aer

Rheoli Asbestos 
Gweithdrefn Ymateb i Ollyngiadau 

Cynllun Pecyn Gollyngiadau Campws Singleton

Rhestr a Chyfarwyddiadau Gwaith Ymateb i Ollyngiadau

 Ffurflen Damweiniau

Rheoli Canclwm Japan ar y Campws 
Ffurflen WEEE Prifysgol Abertawe ‌