Polisi Cynaliadwyedd

Gwreiddio Cynaliadwyedd

Arwyddwyd y Polisi Cynaliadwyedd cyfredol gan yr Is-Ganghellor, yr Athro Richard B. Davies, ar 19eg Mawrth 2012. Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i gyflawni amcanion a nodau’r Polisi Cynaliadwyedd ac mae ganddi strategaeth cynaliadwyedd manwl; mae modd ei gweld yma: Cynaliadwyedd – Ein Dull 2012-16

Mae gwreiddio cynaliadwyedd yn rhan o weithrediadau bob dydd y Brifysgol wrth wraidd ymdrech y sefydliad i gyflawni rhagoriaeth ym mhob agwedd. I gyflawni’r nod hon anogir staff a myfyrwyr i ddod yn ymarferwyr cynaliadwyedd gweithredol