Gwobr Cynaliadwyedd

Gwobr Cynaliadwyedd

Mae’r Wobr Cynaliadwyedd yn cydnabod cyfraniad myfyrwyr unigol i ddatblygu cynaliadwy a’r amgylchedd ar y campws ac oddi ar y campws.  Mae’r wobr yn helpu i ddatblygu’r wybodaeth, y sgiliau a’r gwerthoedd penodol fydd eu hangen mewn swyddi yn y sector gwyrdd a charbon isel – un o’r llwybrau gyrfa sy’n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig ac yn lleol.

Er mwyn ennill y wobr, mae’n rhaid i’r myfyrwyr gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau.  Drwy wneud hyn fe fyddan nhw hefyd yn cynyddu eu sgiliau trosglwyddadwy ac yn cael profiad o weithio fel tîm.  Mae yna dair thema i’r gweithgareddau hyn:

  • Cynaliadwyedd – Cwricwla Anffurfiol;
  • Economi Wyrddach – Sgiliau Cyflogadwyedd; a,
  • Cynaliadwyedd Ymarferol.

Fel rhan o’r rhaglen, mae’n rhaid i’r myfyrwyr fynd i’r Gweithdy Dinasyddion Byd-eang ar gyfer Addysg Gynaliadwy sy’n trafod cynaliadwyedd ar y campws ac oddi ar y campws.

Gall unrhyw fyfyriwr gymryd rhan yn y cynllun, a bydd cyfranogiad yn y gweithgareddau’n cael ei gofnodi a’i wirio gan y Tîm Cynaliadwyedd.  Mae rhai o’r gweithgareddau gwirfoddoli gwyrdd sy’n cael eu harwain gan elusen Discovery ac Undeb y Myfyrwyr hefyd yn cyfri tuag at y Wobr Cynaliadwyedd.  Mae gan y myfyrwyr hyd at yr adeg y byddan nhw’n graddio i gwblhau’r rhaglen.  Ar ôl iddyn nhw gwblhau’r rhaglen, bydd eu cyrhaeddiad yn cael ei gydnabod yn ffurfiol ochr yn ochr â’u cymhwyster gradd.  I gofrestru i gymryd rhan yn y wobr, neu am wybodaeth bellach e-bostiwch

sustainability@swansea.ac.uk  Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Sgiliau Cyflogadwyedd

Greener Economy - Employability Skills

Gwellwch eich sgiliau cyflogadwyedd –cofrestrwch:

  • Llysgennad Cynaliadwyedd
  • Gwirfoddolwr Cyfryngau Cynaliadwyedd
  • Archwilydd Effaith Gwyrdd