Dyfodol Disglair

Ydych chi’n benderfynol o fyw bywyd da, a theimlo cymhelliant i helpu cyd fyfyrwyr neu staff i wneud yr un fath?

Oes gennych chi syniad a allai helpu myfyrwyr, staff neu’r gymuned ehangach gael ffordd o fyw fwy cynaliadwy sy’n hybu lles pobl a’r blaned?

Os felly, efallai y gallwn roi ychydig o gymorth ariannol i chi drwy gynllun Dyfodol Disglair y Brifysgol.

I wneud ymholiadau a chyflwyno ffurflen gais cysylltwch â h.smith@swansea.ac.uk