Helpu gyda Chadwraeth Twyni Crymlyn

Y drws nesaf i Gampws y Bae mae 600 acer o dwyni tywod, morfa heli a thraeth wedi’u diogelu - Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) Twyni Crymlyn.  Mae’r darn hwn o anialwch arfordirol yng ngofal y Brifysgol, ac mae’n ardal hyfryd i’r staff, myfyrwyr a phobl leol ymlacio ynddi.

Er ei fod yn amgylchedd naturiol, mae angen gwneud gwaith rheoli o hyd i’w gadw’n arbennig – mae’r ceirw a’r anifeiliaid eraill a fyddai wedi pori’r llystyfiant yma wedi diflannu ers tro (er, yn rhyfedd ddigon, mae esgyrn ych hirgorn ac anifeiliaid cynhanesyddol eraill yn golchi i’r lan yma o dro i dro), mae angen rheoli’r planhigion goresgynnol a gyflwynwyd gan bobl ac mae llawer mwy o blastig nac esgyrn cynhanesyddol yn golchi ar y traeth.

Yn y flwyddyn ddiwethaf, mae dwsinau o sachau o sbwriel, teiars ceir, rhwydi ac yn y blaen wedi’u casglu oddi ar y traeth gan wirfoddolwyr o blith y myfyrwyr a’r staff, ac ers mis Hydref, mae gr┼Áp penodol wedi bod yn cwrdd bob prynhawn Mercher i helpu i ofalu am y lleoliad arbennig hwn.  Yn ogystal â’r digwyddiadau casglu sbwriel oddi ar y traeth, mae llwyni creigafal goresgynnol, a choed ifanc y binwydden a’r dderwen fytholwyrdd wedi’u symud o’r safle, ac mae’r gwirfoddolwyr wedi clirio’r llystyfiant sydd wedi ymledu i’r llwybrau.

Os hoffech chi helpu, anfonwch e-bost i wildlife@swansea.ac.uk i gael gwybodaeth bellach – nid oes angen unrhyw brofiad arnoch, dim ond brwdfrydedd a hen ddillad.  Cynhelir cyfarfod i gasglu sbwriel ar y traeth ar y dydd Mercher cyntaf o bob mis (galwch draw unrhyw bryd rhwng hanner dydd a 4pm) a bydd tasgau eraill yn cael eu hysbysu ar y tudalennau Cynaliadwyedd.