Digwyddiad Diffodd Mawr y Nadolig yn Abertawe

Digwyddiad Diffodd Mawr y Nadolig yn Abertawe

A wnaethoch chi dderbyn nodyn neu losin y penwythnos diffodd trydan hwn?

Cyn dathliadau’r ŵyl, bu staff a myfyrwyr yn cymryd rhan yn Nigwyddiad Diffodd Mawr y Nadolig yn Abertawe, gyda chanlyniadau gwych.  Ar noswaith yr 2il o Ragfyr, aeth 23 o fyfyrwyr SWell ac 11 aelod o staff SWell o amgylch campws Singleton yn cynnal archwiliad diffodd ac yn diffodd unrhyw oleuadau ac offer diangen ac yn gadael danteithion melys i’r aelodau o staff a oedd wedi diffodd goleuadau ac offer.  Byddai’r rhai a oedd wedi gadael eu cyfrifiaduron ymlaen yn dychwelyd ar y dydd Llun nid i ganfod rhywbeth melys ar eu desg ond yn hytrach nodyn yn esbonio’r allyriadau carbon a’r ynni a ddefnyddiwyd am na chafodd eu cyfrifiaduron eu troi i ffwrdd.

Mae’r graff yn dangos y cyfraddau diffodd ar gyfer 2016 a 2015 yn y 14 adeilad yn yr archwiliad.

  •  Tŷ’r Undeb a’r Adeilad Cyllid oedd y perfformwyr gorau, gyda chyfradd ddiffodd o bron i 100%.
  •  Roedd Grove, yr Abaty, Keir Hardie, Glyndŵr, Haldane, Margam a Richard Price wedi gwella eu cyfraddau diffodd o gymharu â 2015.
  •  Yn anffodus, roedd cyfraddau diffodd Digital Technium, Amy Dilwyn a'r Llyfrgell wedi dirywio ers 2015. 

Llwyddodd ein tîm i archwilio 14 adeilad, fodd bynnag, oherwydd gwaith yn uwchraddio mesuryddion, ni allwn ddarparu ffigurau defnyddio ynni ar gyfer yr Abaty, Haldane a Grove.  Fe wnaethom gymharu defnydd ynni’r 11 adeilad yn yr archwiliad yn ystod y penwythnos Diffodd gyda’r penwythnos blaenorol.

Cyfanswm y trydan a ddefnyddiwyd gan yr 11 adeilad oedd 21,067.28 kWh yn ystod y penwythnos diffodd, 4% yn llai na’r penwythnos blaenorol ar 22,024.83 kWh. Yn gyffredinol, gallai’r Brifysgol arbed hyd at 49,793 kWh o drydan y flwyddyn pe byddai’r 11 adeilad hyn yn parhau i ddiffodd offer a goleuadau bob penwythnos o’r flwyddyn.