Cymryd rhan gyda #wastefreewednesday

Bob dydd Mercher, mae tîm Gwasanaethau Arlwyo’r Campws yn gwneud eu rhan i helpu i leihau gwastraff bwyd yn Abertawe.

Gan ddefnyddio bwyd dros ben o archfarchnadoedd ar draws y Ddinas, bydd tîm Gwasanaethau Arlwyo’r Campws yn paratoi gwledd i bawb ei mwynhau yng Nghaffi Fusion yn Nhŷ Fulton.

Mae’r digwyddiad ecogyfeillgar hwn yn cael ei gynnal bob dydd Mercher rhwng 4pm a 6pm ac mae’n gweithio ar sail “Cyfrannu i Rannu”; sy’n golygu bod cwsmeriaid yn talu’r hyn y gallant ei fforddio a’r hyn maent yn teimlo sy’n briodol am bryd dau gwrs blasus a maethlon.  Bydd yr holl elw o #wastefreewednesday yn cefnogi gwaith elusennol drwy elusen gwirfoddoli myfyrwyr Prifysgol Abertawe, Discovery 

Dywedodd Neil Griffiths, Cogydd Gweithredol y Gwasanaethau Arlwyo:

“Mae #wastefreewednesday yn fenter gynaliadwyedd wych.  Rydym yn cydweithio gyda nifer o Archfarchnadoedd ar draws Abertawe ar y prosiect hwn ac rydym yn eu helpu i droi eu bwyd dros ben yn brydau fforddiadwy i’n myfyrwyr.  Mae rhai o’n pobl ifanc yn byw ar incwm isel iawn, felly mae #dyddmercherdiwastraff yn wych iddynt.  Yn ogystal â chael prydau cartref da am bris y gallant ei fforddio, maent hefyd yn cyfrannu i gefnogi cynaliadwyedd a helpu ein helusen Discovery”.

Mae Dydd Mercher Diwastraff yn boblogaidd iawn gyda’r staff a’r myfyrwyr fel ei gilydd.  Dim ond llond llaw o gwsmeriaid ddaeth i’r digwyddiad cyntaf, ond erbyn hyn, bob dydd Mercher, mae’r lleoliad arlwyo yn Nhŷ Fulton yn llawn dop.

Yn ystod y misoedd nesaf, bydd Darganfod yn cynnig prydau cymunedol rheolaidd mewn cydweithrediad â #wastefreewednesday.  Darllenwch yr erthygl Gwirfoddoli Staff i gael rhagor o wybodaeth am y fenter wych hon.