Arwain yr Ymgyrch i ddarparu rhoddion TG i Ysgolion yn Affrica

Arwain yr Ymgyrch i ddarparu rhoddion TG i Ysgolion yn Affrica

Yn y ddwy flynedd ddiwethaf mae ein myfyrwyr SWell gwych wedi arwain yr ymgyrch ac wedi casglu hen offer TG gan staff Prifysgol Abertawe.  Fe wnaethon nhw lwyddo i gasglu 32 cyfrifiadur, 43 monitor a saith gliniadur!

Diolch i bawb am eu rhoddion.  Bydd hyn yn helpu i drawsnewid ysgolion yn Affrica a bywydau eu myfyrwyr.

Os oes gennych hen offer TG yn eich cartref neu yn y gwaith, ac yr hoffech eu rhoi i ni, rhowch wybod i ni drwy lenwi’r ffurflen hon

Rydym yn chwilio am offer o ansawdd da, sy’n parhau i weithio.  Yn anffodus, ni allwn dderbyn:

  • Offer wedi torri
  • Cyfrifiaduron a monitorau gwyn/afliwiedig
  • Cyfrifiaduron sy’n hŷn na chwe blynedd oed

Gallwch ddilyn hynt yr offer a roddwyd drwy wylio’r fideo byr hwn 

 

I Ble mae eich Cyfraniadau Chi’n Mynd…

Gofal iechyd yn Sierra Leone

Ysbyty Mamolaeth y Dywysoges Christian (PCMH) yw’r ysbyty mamolaeth mwyaf yn Freetown, Sierra Leone.  Gydag un o’r cyfraddau uchaf yn y byd o farwolaethau mamol, mae’r ysbyty yn gorfod ymdopi â miloedd o ferched, nifer ohonynt yn ferched beichiog yn eu harddegau, yn dod drwy’r drysau bob blwyddyn.  Gydag adnoddau cyfyngedig iawn, mae’r ysbyty yn aml yn cael anhawster i gyflawni’r galw am ei wasanaethau.

Mae ITSA wedi rhoi gliniaduron a fydd yn helpu i wella gofal iechyd merched drwy hyfforddiant i ôl-raddedigion, a galluogi i fyfyrwyr a meddygon gael mynediad at lyfrau testun a deunyddiau adnoddau electronig sy’n ymwneud â gofal iechyd merched.  Bydd y gliniaduron a roddwyd yn cynorthwyo’r ysbyty i gael ei achredu yn ysbyty addysgu, a fydd yn hyfforddi meddygon lleol i fod yn obstetryddion a gynaecolegwyr (ffynhonnell: cylchlythyr gaeaf ITSA 2016)

Addysg TG yn Ne Swdan

Mae Ysgol Merched Ibba yn Ne Swdan, y wlad fwyaf newydd yn y byd, yn canolbwyntio ar ferched yn unig oherwydd mae cymaint o ferched yn colli allan ar eu haddysg, neu’n gadael pan fyddant yn tua 10 oed.  Mae’r wlad wedi dioddef yn aruthrol oherwydd y gwrthdaro parhaus yn y wlad a dim ond 27% yw’r gyfradd llythrennedd yn y wlad.

I helpu gyda hyn, mae ITSA wedi rhoi 24 o liniaduron i’r ysgol, a fydd yn galluogi’r merched i gael addysg TG gwell a deall manteision TG ym mhob rhan o’u bywydau.  Bydd hyn yn eu helpu i fod yn fwy cymwys i fynd ymlaen i addysg uwch mewn prifysgol neu goleg – neu i ymgymryd â hyfforddiant proffesiynol neu alwedigaethol pellach.  (ffynhonnell: cylchlythyr gaeaf ITSA 2016)