Ailgylchu i’r Eithaf – Y Diweddaraf

Mae mwy na 1000 o finiau ailgylchu wedi’u gosod ar draws Campws Singleton erbyn hyn, er mwyn cynyddu ein gweithgarwch ailgylchu!  Dangosodd ein harolwg diwethaf bod ein cyfradd ailgylchu yn 55% (mae’r rhan fwyaf o’r gweddill yn cael ei losgi gyda swm bychan yn mynd i safleoedd tirlenwi).  Mae’r prifysgolion arweiniol yn ailgylchu mwy na 90%.  I gyrraedd hyn mae angen i ni ddefnyddio’r biniau ailgylchu newydd a gwneud yn siŵr ein bod yn gwahanu’r deunyddiau i’w hailgylchu yn effeithiol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am Ailgylchu a Gwastraff ar wefan Prifysgol Abertawe.