Newyddion SWell

Dewch i gael newyddion diweddaraf SWell isod. A oes gennych unrhyw beth gan SWell i’w adrodd? Cysylltwch â ni heddiw a rhowch wybod i ni. 

A ydych eisiau dal i fyny â rhifynnau’r gorffennol? Gallwch gael yr holl rifynnau archifol ym mar ochr Rhifynnau’r Gorffennol. 

Darllenwch Rifyn 10 SWell yma neu gwelwch y straeon unigol isod. 

Rhifyn 10 – Gaeaf 2017

Y Guardian yn rhoi Abertawe ymhlith un o’r deg prifysgol fwyaf gwyrdd yn y DU

Prifysgol Abertawe yn ennill gwobrau am ei chynlluniau teithio cynaliadwy

Y Gornel Bywyd Gwyllt: Gwylan y Penwaig

Helpu gyda Chadwraeth Twyni Crymlyn

Prifysgol Abertawe yn derbyn Gwobr Efydd y Safon Iechyd Corfforaethol

Staff yn Gwirfoddoli gyda Darganfod

Arwain yr Ymgyrch i ddarparu rhoddion TG i Ysgolion yn Affrica

Cymryd rhan gyda #dyddmercherdiwastraff

Digwyddiad Diffodd Mawr y Nadolig yn Abertawe

Ailgylchu i’r Eithaf – Y Diweddaraf

#wastefreewednesday a Bwyd Abertawe yn creu cysylltiadau cymunedol cryfion