Taith ddiwylliannol i Fietnam a gwlad Thai

Mae tri myfyriwr israddedig o Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe wedi mynd i Fietnam a Gwlad Thai am bythefnos, yn rhan o raglen symudedd diwylliannol yr haf.

Culture Tour Vietnam Bydd Beth Owen, sy'n astudio Polisi Cymdeithasol, Aled Thomas (Nyrsio), a Sarah Hoskins (Osteopatheg) yn treulio chwe diwrnod yn westeion Prifysgol Rangsit, yn Nhalaith Pathumthani yng Ngwlad Thai, ac wedyn chwe diwrnod ym Mhrifysgol Duy Tan yn Danang, yng nghanolbarth Fietnam. Byddant yn teithio yn y ddwy wlad, gan ddysgu am ddiwylliant y ddwy.

Mae uchelbwyntiau'r daith yn cynnwys taith feicio o gwmpas Bangkok, ymweld â marchnadoedd, temlau a thraethau lleol, taith o gwmpas campws y ddwy brifysgol, taith ar gefn eliffant, ac aros gyda theulu Thai.

Mae pob myfyriwr wedi cael cymorth ariannol ar gyfer y daith unwaith-mewn-oes hon ar ffurf Cymrodoriaeth Symudedd Rhyngwladol a ariannwyd gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Roedd raid i'r myfyrwyr llwyddiannus ymgeisio am yr arian, gan ddangos eu cyflawniadau academaidd, gan fanylu ar paham yr oeddent am deithio i Wlad Thai a Fietnam, a chan egluro sut fyddai'r daith o fudd yn eu hastudiaethau.

Meddai Cecilia Wu, Rheolwr Rhyngwladoli Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd: "Mae safon y myfyrwyr a ymgeisiodd am yr ysgoloriaeth, ar ôl cael eu hargymell gan eu tiwtoriaid, wedi bod yn uchel iawn eleni. Dyma gyfle perffaith i fyfyrwyr israddedig yn eu blwyddyn gyntaf neu eu hail flwyddyn ehangu eu gorwelion a chael mewnwelediad i ddiwylliannau eraill. Yn bwysicaf oll, bydd y myfyrwyr hyn yn cychwyn ar eu taith tuag at ddod yn ddinasyddion y byd cyfan, sydd yn ddechrau da ar gyfer bywyd ar ôl astudio!

"Mae ein myfyrwyr wedi cael cyfle i ymgeisio ar gyfer Bwrsariaeth Fyd-eang Swyddfa Datblygu Rhyngwladol y Brifysgol hefyd, sy'n werth £400 yr un, i helpu i dalu costau'r ymweliad.

"Mae Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yn bwriadu newid y meini prawf ar gyfer dewis myfyrwyr ar gyfer y Gymrodoriaeth Symudedd Rhyngwladol ac ehangu nifer y lleoedd sydd ar gael, felly cofiwch ddod yn ôl i'r dudalen hon am ragor o wybodaeth am gyfleoedd y dyfodol!"

Dywedodd Sarah Hoskins, myfyriwr osteopatheg: "Penderfynais i fynd i Wlad Thai a Fietnam oherwydd yr oeddwn am ddysgu am ddiwylliannau gwahanol, a hefyd oherwydd fy niddordeb mewn tylino Thai sy'n cysylltu'n agos â'm cwrs. Gobeithio y bydd hyn yn datblygu f'addysg a'm dealltwriaeth o feddyginiaethau amgen a chyflenwol. Mae taith ar gefn eliffant ar yr agenda pan fyddwn ni'n cyrraedd, a chan mai eliffantod yw fy hoff anifeiliaid a dwi wastad wedi breuddwydio am gwrdd ag un, mae'r cyfle i wneud y cyfan o hyn yn golygu bod hyn yn daith berffaith i mi."