Tair cenhedlaeth o’r un teulu yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe

Graddiodd Edward Twigg o Brifysgol Abertawe yn 2006, ac ef yw trydydd aelod ei deulu i wneud hynny. Graddiodd ei dad-cu a'i fodryb o Abertawe hefyd.

Roedd ei dad-cu, George, yn un o fyfyrwyr cyntaf Abertawe - Coleg Prifysgol Abertawe bryd hynny - ar ôl trosglwyddo o'r Coleg Technegol i'r Adran Peirianneg pan agorodd ym 1920. Bryd hynny, roedd dau fyfyriwr a'r Athro ar y cwrs.

Roedd ei fodryb, Sylvia Twigg, yn y brifysgol rhwng 1948 a 1951, gan raddio ag anrhydedd mewn Cemeg. Roedd Sylvia'n un o fyfyrwyr Dr Shoppee, ac mae'n cofio'r Athro Joseph Coates a gafodd y llysenw 'Stinky Joe' o ganlyniad i'w ymwneud â datblygu bom mwg. Cwblhaodd Sylvia MEd Seicolegydd Addysg ac Astudiaethau Cwricwlwm hefyd, ym 1977.

Graddiodd Edward yn 2006, ar ôl cwblhau MSc Rheoli Gofal Iechyd. Mae'n nyrs cofrestredig iechyd meddwl, ac ar hyn o bryd, mae'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Rheolwr Gwasanaeth Clinigol o fewn Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Oedolion.

Rydym yn gwybod am lawer mwy o gyn-fyfyrwyr sy'n rhan o genedlaethau o deuluoedd sydd wedi astudio yn Abertawe. Ydych chi yn eu plith? Gyda'r canmlwyddiant yn brysur agosáu, hoffem glywed eich hanes - cewch e-bostio alumni@abertawe.ac.uk