Ymweliad Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

Ymweliad Ei Uchelder Brenhinol Tywysog Cymru

HRH The Prince of Wales opens the Bay Campus

Agorodd Ei Fawrhydi Brenhinol Tywysog Cymru, Llywydd Sefydliad y Tywysog ar gyfer Adeiladu Cymunedau, Gampws y Bae Prifysgol Abertawe yn swyddogol ar 4ydd Gorffennaf 2016.

Roedd yr ymweliad yn dathlu agoriad swyddogol Campws y Bae, rhan o ddatblygiad campws uchelgeisiol a rhaglen ehangu’r Brifysgol sy’n cael ei rhoi ar waith dros nifer o flynyddoedd.

Mae’r Campws yn un o brosiectau blaenllaw Sefydliad y Tywysog ar gyfer Adeiladu Cymunedau. Yn 2009, cafodd Sefydliad y Tywysog weledigaeth i droi safle tir llwyd wedi’i esgeuluso, eiddo i gwmni olew BP, yn ganolfan wybodaeth ac arloesi a fyddai’n adfywio’r rhanbarth cyfan. Adeiladodd hyn ar eu gwaith ar y cyd i greu Coed Darcy ar safle llygredig yn 1999. Datblygodd Sefydliad y Tywysog y briff strategol ac arweiniodd y gweithdai rhanddeiliaid ar gyfer prosiect y campws. Roedd Prifysgol Abertawe a St. Modwen yn bartneriaid yn y prosiect, Porphyrios Associates oedd y prif gynllunwyr a dyluniwyd yr adeiladau gan Porphyrios Associates a Hopkins Architects.

Pan gyrhaeddodd, cafodd Ei Fawrhydi Brenhinol ei gyfarch gan yr Athro Richard Davies, Is Ganghellor Prifysgol Abertawe, David Toman, Prif Weithredwr Sefydliad y Tywysog ar gyfer Adeiladu Cymunedau, Steve Burke, Cyfarwyddwr Gweithredol ar gyfer St. Modwen, a phartneriaid eraill cyn mynd ar daith o amgylch y campws.

Cyfarfu’r Tywysog â staff a myfyrwyr wrth iddo edrych ar y cyfleusterau ymchwil modern yn y chwarter Peirianneg nodedig, Llyfrgell y Bae ac ardal y myfyrwyr.

Daeth yr ymweliad i ben gyda’r Tywysog yn dadorchuddio plac i nodi agoriad Campws y Bae yn Awditoriwm trawiadol Syr Stanley Clarke yn y Neuadd Fawr.

Gan siarad am Gampws y Bae, dywedodd David Toman, Prif Weithredwr Sefydliad y Tywysog ar gyfer Adeiladu Cymunedau:

“Roedden ni eisiau creu cymuned, lle i bobl ddod at ei gilydd i danio arloesedd a mwy o wybodaeth drwy rannu. Mae Campws y Bae Prifysgol Abertawe’n esiampl o’r math newydd o economi sy’n gallu codi o ludw hen dân. Heb weledigaeth Ei Fawrhydi Brenhinol, ni fyddai’r campws yma wedi cael ei adeiladu. Gweithiodd Sefydliad y Tywysog yn ddiflino gyda Phrifysgol Abertawe, CBS Castell-nedd Port Talbot, BP plc a St. Modwen plc i adfywio darn diffaith o dir i fod yn esiampl o safon byd o adfywio cynaliadwy, sy’n helpu i greu swyddi a thwf ar gyfer Cymru.”