Ymchwil fel Celf

'Mirror of Heaven; Byzantine Silverware in Use'

Mae Ymchwil fel Celf yn gystadleuaeth unigryw sy’n rhoi llwyfan i ymchwilwyr, myfyrwyr a staff Prifysgol Abertawe fynegi pwysigrwydd, emosiwn, harddwch a dyneiddiaeth eu hymchwil.

Mae’n gyfle i ymchwilwyr arddangos eu hymchwil i’r byd, drwy ddarparu disgrifiad cryno, bachog a llun. Gall y sylw i’r enillwyr fod yn sylweddol, gan gyrraedd mwy na 50 miliwn o bobl ym mhob cwr o’r byd drwy sylw yn y wasg yn ystod y blynyddoedd a fu.

Cyflwynwyd llun clawr cylchgrawn Sail gan William Bennett a Daniel Thompson o’r Coleg Peirianneg a daeth yn ail eleni. O dan y teitl ‘Cefnfor o Bosibiliadau’, mae’r llun pwerus yma’n dangos yr anhrefn sy’n bodoli yn y system arfordirol. Tynnwyd y llun y tu mewn i’r cafn ymchwil 30 metr sy’n darparu amgylchedd dan reolaeth ar gyfer astudio amrywiaeth eang o ymddygiad hydrodynameg. Drwy ddatblygu gwell dealltwriaeth o brosesau arfordirol gallwn astudio’r cefnfor o bosibiliadau sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd a darparu cyfarwyddyd dibynadwy, seiliedig ar ymchwil, ar gyfer addasu i’r amgylchedd sy’n newid.

Rydym wedi cynnwys rhai o gynigion eraill 2016 yma.

I gael mwy o wybodaeth ewch i swansea.ac.uk/research/surf/art-competition

An ocean of possibilities

Ymchwil fel Celf

#Tagging the Copperworks

Ymchwil fel Celf