Gŵyl Gwyddoniaeth Prydain

Gŵyl Wyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Abertawe

Cynhaliwyd y digwyddiad cenedlaethol sydd wedi para hiraf yn Ewrop, Gŵyl Wyddoniaeth Prydain – gŵyl pedwar diwrnod a drefnwyd gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a Phrifysgol Abertawe - ar gampws Parc Singleton y Brifysgol rhwng dydd Mawrth 6 a dydd Gwener 9 Medi 2016.
I ddilyn yr ŵyl cafwyd penwythnos teuluol gyda llawer o weithgareddau, gweithdai a hwyl i'r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac mewn lleoliadau cyfagos.

Mwynhaodd miloedd o ymwelwyr amrywiaeth gyffrous o sgyrsiau, trafodaethau, perfformiadau, teithiau a gweithdai ar y campws a ledled y ddinas o fore tan nos. Daeth cannoedd o wyddonwyr blaenllaw o bob cwr o’r byd at ei gilydd i arddangos y dechnoleg a’r wyddoniaeth ddiweddaraf mewn digwyddiadau cyhoeddus am ddim a oedd yn agored i bawb.

Siaradodd academyddion o’r brifysgol am rôl cynrhon, y berthynas rhwng cwsg, breuddwydio a’r cof, astudiaeth o ddemonoleg, a’r stori y tu ôl i’r peiriant tanddaearol gwerth £3 biliwn sy’n datgloi cyfrinachau’r bydysawd. Siaradodd y cyn-fyfyriwr Lyn Evans, a raddiodd o Abertawe gyda doethuriaeth mewn Ffiseg, am ei 47 mlynedd yn CERN. Roedd y Cymrawd Anrhydeddus George Abbey yn rhan o’r sgwrsio hefyd, yn trafod ei waith yn NASA.

Mae Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yn ddigwyddiad i ysbrydoli pawb ynghylch pa mor rhyfeddol yw gwyddoniaeth a pha mor hollbresennol ydyw yn ein bywydau ni. Roedd yn gyfle rhagorol i roi Prifysgol Abertawe a’i gwaith ar lwyfan y byd.