Creu Cerddoriaeth

I lawer o’r myfyrwyr disgleiriaf a mwyaf brwd, bydd y celfyddydau a diwylliant yn ffactor allweddol yn eu penderfyniad wrth ddewis prifysgol o bosib, dim ots pa bwnc maen nhw’n bwriadu ei astudio. Drwy ddatblygu cerddoriaeth myfyrwyr yn Abertawe, gallwn helpu i ddenu’r meddyliau ifanc gorau i’r ddinas, i astudio, i weithio ac i fyw. Bydd y gerddoriaeth y byddant yn ei chreu yma’n cyfoethogi’r ddinas a’r rhanbarth, gan wella enw da Abertawe yn y byd ehangach, a chael effaith ddofn, sy’n aros, ar fywydau llawer o bobl. A thrwy weithio gydag ysgolion lleol, byddwn yn defnyddio ein harfer o greu cerddoriaeth i weithio gyda phlant ar amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys gwyddoniaeth, addysg a’r celfyddydau.

Mae’r Neuadd Fawr wych yn gartref i Awditoriwm Syr Stanley Clarke ac yn fan cychwyn ac yn gatalydd ardderchog ar gyfer y dyheadau hyn. Ond i wireddu ei photensial llawn ar gyfer y Brifysgol a’r ddinas, mae arnom angen adnoddau ychwanegol: offer, offerynnau, ysgoloriaethau a chyfleusterau ymarfer. Rhaid creu Gwasanaeth Cerddoriaeth Prifysgol blaenllaw yn genedlaethol i recriwtio, meithrin a chefnogi ein myfyrwyr sy’n gerddorion - ac i roi cyhoeddusrwydd eang i’w cyflawniadau. Gobeithio eich bod yn cytuno bod hwn yn gyfle eithriadol, unwaith mewn cenhedlaeth.

Sut gallwch chi helpu

Ysgoloriaethau

Bydd ysgoloriaethau offerynnol, corawl ac organ yn rhan allweddol o’r broses o ddenu cerddorion talentog i astudio yn Abertawe. Yn cynnig swm o £1,000 y flwyddyn, bydd y rhain yn ein gwneud yn fwy cystadleuol wrth ddenu’r cerddorion gorau’n fyfyrwyr i Abertawe.

Offerynnau

Darparu amrywiaeth eang o offerynnau cerdd yw’r gofyniad mwyaf sylfaenol a brys er mwyn sefydlu gwasanaeth cerddoriaeth. Gyda’ch help chi, rydym yn gobeithio codi £150,000 tuag at gost y rhain.

Info - Music

 

 

 

 

 

 

Os ydych chi’n gallu helpu, llenwch y ffurflen gyfrannu sydd wedi’i chynnwys gyda’r cyhoeddiad yma neu cysylltwch â’r tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr.

Diolch i chi am gefnogi ein gweledigaeth.

Dr Ian Rutt, Cyfarwyddwr Cerddoriaeth