Cangen Cyn-fyfyrwyr De Cymru

Cangen Cyn-fyfyrwyr De Cymru

null

Cynhaliodd Prifysgol Abertawe ddigwyddiad Cangen Cyn-fyfyrwyr De Cymru ddydd Sadwrn 10fed Medi.

Nod y digwyddiad oedd dod â chyn-fyfyrwyr o’r ardal leol at ei gilydd a rhoi cyfle i rwydweithio a chymdeithasu. Fe’i cynhaliwyd yn y Neuadd Fawr eiconig ar Gampws y Bae ac wedyn cafwyd teithiau tywys o amgylch y cyfleusterau o safon byd.

Croesawodd y tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr oddeutu 200 o westeion i’r digwyddiad, a oedd yn cynnwys cyn-fyfyrwyr dros wyth degawd bron, o’r 1940au hyd at raddedigion mwy diweddar. Hefyd croesawyd graddedigion Abertawe a oedd wedi teithio o Lundain ac UDA.

Cafodd Dr Neil Henessy, a raddiodd o Abertawe yn 1999 gyda BA mewn Cymraeg, ei urddo’n Bennaeth cyntaf Cangen De Cymru. Mae Neil yn ddarlithydd gyda’r ‘Coleg Cymraeg Cenedlaethol’ yn Ysgol Chwaraeon Caerdydd yn awr, ar ôl cwblhau gradd MSc mewn Gwyddor Hyfforddi. Hefyd mae Neil yn ddyfarnwr elitaidd ac mae’n gweithio’n agos ag uwch sgwadiau a sgwadiau graddau oedran cenedlaethol Undeb Rygbi Cymru, gan ddarparu dadansoddiadau a chefnogaeth dechnegol.

Mae Neil yn cynnig brwdfrydedd ac egni i’r rôl ac mae eisoes wedi datgan cynlluniau ar gyfer y Gangen.

“Ar ôl treulio wyth mlynedd fel myfyriwr is-raddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe, rydw i wir yn gyffrous wrth gymryd yr awenau fel Pennaeth y Gangen ac mae’n fraint. Bydd y Gangen yn chwarae rhan bwysig mewn datblygu sgiliau personol, academaidd a phroffesiynol cenedlaethau’r dyfodol o raddedigion Prifysgol Abertawe.”

Os hoffech glywed mwy am Gangen De Cymru, anfonwch e-bost i southwales.alumni@swansea.ac.uk