Anrhydedd i gyn-fyfyriwr o Malaysia

Anrhydedd i gyn-fyfyriwr o Malaysia

null

Fis Gorffennaf eleni, dyfarnodd Prifysgol Abertawe radd er anrhydedd i gyn-fyfyriwr o’r Brifysgol, Datuk Seri Jebasingam Issace John.

Ganed Datuk Seri Issace yn Negeri Sembilan, Malaysia, a mynychodd Brifysgol Wyddoniaeth, Malaysia, Penang gan astudio am radd BSc Anrhydedd mewn Tai, Adeiladu a Chynllunio, gyda ffocws ei MSc yno ar Gynllunio Tref. Rhwng 1983 a 1984, mynychodd Brifysgol Cymru, Abertawe, fel yr oedd bryd hynny, i ennill MSc mewn Economeg Datblygu.

Erbyn hyn mae Datuk Seri Issace yn Brif Swyddog Gweithredol Cyngor Datblygu Rhanbarth Economaidd Arfordir y Dwyrain (ECERDC), yn gyfrifol am weithredu prosiectau effaith uchel allweddol fel Parc Diwydiannol Kuantan Malaysia-Tsieina (MCKIP), y parc diwydiannol cyntaf ym Malaysia i dderbyn “Statws Cenedlaethol”.

Hefyd mae Datuk Seri Issace yn allweddol yn y gwaith o weithredu prosiectau datblygu cyfalaf dynol ECERDC yn llwyddiannus, yn ogystal â mentrau datblygu entrepreneuriaeth sydd wedi helpu i drawsnewid bywydau mwy na 60,000 o bobl a pharatoi talentau lleol i ddiwallu anghenion a gofynion diwydiannau newydd.

Mae wedi derbyn gwobrau a medalau lu gan gynnwys, yn fwyaf diweddar, y ‘Darjah Seri Mahkota Wilayah’ gan Ei Fawrhydi Brenhinol yr Yang Dipertuan Agong mewn cydweithrediad â’r Diwrnod Tiriogaeth Ffederal ym mis Chwefror 2015.

Mae Datuk Seri Issace wedi chwarae rhan allweddol mewn hwyluso’r cydweithredu rhwng Prifysgol Malaysia Pahang (UMP) a Phrifysgol Abertawe, gan hybu partneriaethau gwaith rhwng y ddwy brifysgol ym meysydd academia ac ymchwil.

Wrth dderbyn y radd anrhydeddus yn ystod seremoni raddio’r Coleg Peirianneg, dywedodd Datuk Seri Jebasingam Issace John: “Rydw i wir yn ddiolchgar ac mae’n anrhydedd derbyn y gydnabyddiaeth fawr yma gan Brifysgol Abertawe. Mae’r wybodaeth a’r profiadau amhrisiadwy a gefais i yn ystod fy nghyfnod yn Abertawe wedi bod o help mawr i lwybr fy ngyrfa ac wedi cyfrannu’n sylweddol at raglenni datblygu cenedlaethol fy ngwlad.

“Wrth symud ymlaen, rydw i’n edrych ymlaen at gryfhau ymhellach a hwyluso gwaith partneriaeth a chydweithredu ar ymchwil rhwng Prifysgol Abertawe a diwydiannau Rhanbarth Economaidd Arfordir Dwyrain Malaysia. Prifysgol Abertawe yw un o ganolfannau rhagoriaeth academaidd mwyaf blaenllaw y DU, yn gryf ym maes ymchwil a datblygu a gydag arbenigedd mewn peirianneg a gwyddoniaeth. Felly rydyn ni’n gobeithio y bydd y cydweithredu yma’n chwarae rhan allweddol mewn denu buddsoddiadau newydd a chynyddu twf economaidd yn y rhanbarth.”

Cangen Cyn-fyfyrwyr ym Malaysia

Fyddech chi’n hoffi bod yn bennaeth cangen ym Malaysia? Rydyn ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig sy’n gallu cefnogi cynlluniau Prifysgol Abertawe ar gyfer y Canmlwyddiant a thu hwnt, gan gysylltu â chyn-fyfyrwyr eraill ym Malaysia a chynnal digwyddiadau yn y rhanbarth. Cysylltwch â’r tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr ar daro@swansea.ac.uk neu ar WhatsApp +447808203990