Cyn-fyfyrwyr Newyddion http://www.swansea.ac.uk/cy/cynfyfyrwyr/cadw-mewn-cysylltiad/newyddion/ Cyn-fyfyrwyr Newyddion en-gb Hawlfaint: (C). Prifysgol Abertawe 15 Alumni RSS <![CDATA[Cau'r Bwlch Rhwng y Cyffredin a'r Eithriadol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/caurbwlchrhwngycyffredinareithriadol.php News article 287083 Tue, 26 Jun 2018 14:40:00 GMT <![CDATA[Digwyddiadau rhwydweithio Prifysgol Abertawe yn yr UD]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/digwyddiadaurhwydweithioprifysgolabertaweynyrud.php News article 276766 Tue, 12 Dec 2017 09:40:00 GMT <![CDATA[Diolch yn fawr!]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/diolchynfawr.php News article 276757 Tue, 12 Dec 2017 09:12:00 GMT <![CDATA[Yr Athro Willey]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/yrathrowilley.php News article 276761 Tue, 12 Dec 2017 08:55:00 GMT <![CDATA[Jake Plumley]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/jakeplumley.php News article 277142 Tue, 28 Nov 2017 09:40:00 GMT <![CDATA[Canolbwyntio ar...]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/canolbwyntioar.php News article 272922 Mon, 18 Sep 2017 09:32:00 GMT <![CDATA[Cefnogi llwyddiant Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cefnogillwyddiantabertawe.php News article 271432 Mon, 11 Sep 2017 15:12:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr Prifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Merêd eleni]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/myfyriwrprifysgolabertaweynennillgwobrmeredeleni.php News article 271431 Wed, 06 Sep 2017 12:06:00 GMT <![CDATA[Myfyriwr graddedig o'r Coleg Gwyddoniaeth yn derbyn gwobr am Entrepreneuriaeth ym maes Datblygu Cynaliadwy]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/myfyriwrgraddedigorcoleggwyddoniaethynderbyngwobramentrepreneuriaethymmaesdatblygucynaliadwy.php News article 272266 Tue, 05 Sep 2017 13:35:00 GMT <![CDATA[Cemeg yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe o'r diwedd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cemegyndychwelydibrifysgolabertaweordiwedd.php News article 271429 Tue, 05 Sep 2017 13:25:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyriwr Geraint Thomas wedi’i enwebu ar gyfer “Llyfr Rygbi Gorau’r Flwyddyn”]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cyn-fyfyriwrgeraintthomaswediienwebuargyferllyfrrygbigoraurflwyddyn.php News article 262177 Fri, 09 Jun 2017 11:49:00 GMT <![CDATA[Bandeisiau clyfar i’w treialu cyn pen 12 mis]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/bandeisiauclyfariwtreialucynpen12mis.php News article 261429 Fri, 26 May 2017 15:00:00 GMT <![CDATA[Mae’r Brifysgol yn talu teyrnged i'w Changhellor, Rhodri Morgan]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/maerbrifysgolyntaluteyrngediwchanghellorrhodrimorgan.php News article 261388 Fri, 26 May 2017 12:00:00 GMT <![CDATA[Prosiect Digido Thesis]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/prosiectdigidothesis.php News article 261058 Fri, 19 May 2017 15:58:00 GMT <![CDATA[Bethyciadau Ôl-raddedig ar gael nawr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/bethyciadauol-raddedigargaelnawr.php News article 261063 Fri, 19 May 2017 12:04:00 GMT <![CDATA[Ymgyrch Ffonio Prifysgol Abertawe Gwanwyn 2017 ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/ymgyrchffonioprifysgolabertawegwanwyn2017.php News article 260979 Fri, 19 May 2017 10:37:00 GMT <![CDATA[Clwb Hwylio’r Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/clwbhwyliorcyn-fyfyrwyrprifysgolabertawe.php News article 256729 Fri, 03 Mar 2017 15:10:00 GMT <![CDATA[Cefnogi y genhedlaeth nesaf o sêr chwaraeon]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cefnogiygenhedlaethnesafoserchwaraeon.php News article 256478 Thu, 02 Mar 2017 12:00:00 GMT <![CDATA[65 Degrees North yn cyrraedd copa mynydd uchaf yr Antarctig]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/65degreesnorthyncyrraeddcopamynydduchafyrantarctig.php News article 256034 Thu, 02 Mar 2017 11:30:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyriwr anrhydeddus yn brif siaradwr yn aduniad India ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cyn-fyfyriwranrhydeddusynbrifsiaradwrynaduniadindia.php News article 256281 Fri, 24 Feb 2017 15:00:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyriwr yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cyn-fyfyriwrynennillgwobrcyflawniadoes.php News article 252921 Mon, 23 Jan 2017 15:00:00 GMT <![CDATA[Varsity – Ymunwch â’r Fyddin Werdd a Gwyn ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/varsityymunwcharfyddinwerddagwyn.php News article 253543 Wed, 18 Jan 2017 11:00:00 GMT <![CDATA[Crynhoad o ddigwyddiadau 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/crynhoadoddigwyddiadau2016.php News article 252795 Fri, 06 Jan 2017 11:40:00 GMT <![CDATA['Dyddiaduron' arloesol yn datgelu bywydau cudd anifeiliaid]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/dyddiaduronarloesolyndatgelubywydaucuddanifeiliaid.php News article 252443 Thu, 05 Jan 2017 17:04:00 GMT <![CDATA[Mae Prifysgol Abertawe yn cysylltu â chi!]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/maeprifysgolabertaweyncysylltuachi.php News article 252454 Thu, 22 Dec 2016 15:09:00 GMT <![CDATA[Alumni Profile – Dr Amy Brown]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/alumniprofiledramybrown.php News article 252449 Thu, 22 Dec 2016 15:03:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cael eu cydnabod am ymroddiad i wasanaeth cyhoeddus ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cyn-fyfyrwyrprifysgolabertaweyncaeleucydnabodamymroddiadiwasanaethcyhoeddus.php News article 247166 Fri, 14 Oct 2016 00:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn sefydlu Chapter Cyn-fyfyrwyr De Cymru ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/prifysgolabertaweynsefydluchaptercyn-fyfyrwyrdecymru.php News article 244205 Thu, 15 Sep 2016 16:15:00 GMT <![CDATA[Gŵyl Wyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/gylwyddoniaethprydainymmhrifysgolabertawe.php News article 244042 Thu, 15 Sep 2016 14:40:00 GMT <![CDATA[Cwrdd â'n Hacademyddion – Dr Ian Mabbett]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cwrddanhacademyddiondrianmabbett.php News article 242660 Tue, 16 Aug 2016 15:20:00 GMT <![CDATA[Ymgynghorydd o Brifysgol Abertawe yn ymuno ag Embraer ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/ymgynghoryddobrifysgolabertaweynymunoagembraer.php News article 242680 Tue, 16 Aug 2016 15:20:00 GMT <![CDATA[Diolch i roddwyr yn y Neuadd Fawr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/diolchiroddwyrynyneuaddfawr.php News article 238987 Fri, 15 Jul 2016 14:14:00 GMT <![CDATA[Helpu i ganfod y genhedlaeth nesaf o staff]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/helpuiganfodygenhedlaethnesafostaff.php News article 236385 Fri, 03 Jun 2016 14:06:00 GMT <![CDATA[Cwrdd â’n hacademyddion - Dr Eoin Price]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cwrddanhacademyddion-dreoinprice.php News article 236357 Fri, 03 Jun 2016 14:03:00 GMT <![CDATA[Gŵyl Wyddoniaeth Flaenllaw Ewrop Yn Dod I Brifysgol Abertawe!]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/gylwyddoniaethflaenllawewropyndodibrifysgolabertawe.php News article 235499 Fri, 27 May 2016 13:01:00 GMT <![CDATA[Benthyciadau Newydd i Ôl-raddedigion ar Raglenni Meistr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/benthyciadaunewyddiol-raddedigionarraglennimeistr.php News article 235032 Tue, 24 May 2016 14:55:00 GMT <![CDATA[Ailgyflwyno Cemeg]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/ailgyflwynocemeg.php News article 229771 Mon, 07 Mar 2016 08:49:00 GMT <![CDATA[Cyfleoedd Heriol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cyfleoeddheriol.php News article 230955 Thu, 03 Mar 2016 10:59:00 GMT <![CDATA[Mae un cyn-fyfyriwr o Abertawe wedi bod yn teithio ledled y byd, gan gwrdd â chyn-fyfyrwyr eraill]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/maeuncyn-fyfyriwroabertawewedibodynteithioledledybydgangwrddachyn-fyfyrwyreraill.php News article 229046 Thu, 03 Mar 2016 10:50:00 GMT <![CDATA[Gemau Farsity 2016]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/gemaufarsity2016.php News article 228848 Wed, 24 Feb 2016 10:16:00 GMT <![CDATA[Patagonia, pengwiniaid ac ymchwil arloesol: Biolegydd y Môr, William Kay, yn parhau i ddringo ei ffordd i fyny’r ysgol ymchwil yn llwyddiannus ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/patagoniapengwiniaidacymchwilarloesolbiolegyddymorwilliamkayynparhauiddringoeifforddifynyrysgolymchwilynllwyddiannus.php News article 228995 Fri, 05 Feb 2016 15:34:00 GMT <![CDATA[Bydd pennod newydd stori ryfeddol am gysylltiadau rhwng Prifysgol Abertawe a dwy genhedlaeth teulu yn Singapôr yn dechrau yn ddiweddarach eleni.]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/byddpennodnewyddstoriryfeddolamgysylltiadaurhwngprifysgolabertaweadwygenhedlaethteuluynsingaporyndechrauynddiweddaracheleni.php News article 226350 Mon, 01 Feb 2016 09:05:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyriwr o Abertawe yn esbonio sut i uchafu'ch potensial gyrfa]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cyn-fyfyriwroabertaweynesboniosutiuchafuchpotensialgyrfa.php News article 226347 Mon, 01 Feb 2016 09:02:00 GMT <![CDATA[Prosiect Dolen Abertawe-Gambia]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/prosiectdolenabertawe-gambia.php News article 224524 Mon, 14 Dec 2015 14:35:00 GMT <![CDATA[Canghennau Rhyngwladol y Cyn-fyfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/canghennaurhyngwladolycyn-fyfyrwyr.php News article 224165 Mon, 14 Dec 2015 09:18:00 GMT <![CDATA[Hel atgofion]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/helatgofion.php News article 224461 Tue, 08 Dec 2015 13:51:00 GMT <![CDATA[Gwirfoddoli myfyrwyr yn Abertawe yn dathlu hanner canrif]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/gwirfoddolimyfyrwyrynabertaweyndathluhannercanrif.php News article 223779 Tue, 24 Nov 2015 14:16:00 GMT <![CDATA[Pobl sy'n gaeth i'r Rhyngrwyd yn fwy agored i salwch yn ôl ymchwil ar y cyd yn Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/poblsyngaethirrhyngrwydynfwyagoredisalwchynolymchwilarycydynabertawe.php News article 218625 Fri, 04 Sep 2015 14:10:00 GMT <![CDATA[Taith ddiwylliannol i Fietnam a gwlad Thai]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/taithddiwylliannolifietnamagwladthai.php News article 218622 Fri, 04 Sep 2015 14:00:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe'n lansio rhaglen newydd yn annog ffordd iach o fyw i blant lleol]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/prifysgolabertawenlansiorhaglennewyddynannogfforddiachofywiblantlleol.php News article 216631 Mon, 10 Aug 2015 13:16:00 GMT <![CDATA[Prifysgol Abertawe yn penodi bargyfreithiwr blaenllaw yn Bennaeth Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/prifysgolabertaweynpenodibargyfreithiwrblaenllawynbennaethysgolygyfraithhillaryrodhamclinton.php News article 216629 Mon, 10 Aug 2015 10:55:00 GMT <![CDATA[Haelioni cyn-fyfyrwyr yn gwneud astudiaethau ôl-raddedig yn bosibl]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/haelionicyn-fyfyrwyryngwneudastudiaethauol-raddedigynbosibl.php News article 209808 Tue, 12 May 2015 15:09:00 GMT <![CDATA[Bwi ymchwil i fesur grym y tonnau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/bwiymchwilifesurgrymytonnau.php News article 209447 Mon, 11 May 2015 09:55:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyrwyr yn rhedeg dros yr elusen, Perygl Cardiaidd ymhlith Pobl Ifanc]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cyn-fyfyrwyrynrhedegdrosyrelusenperyglcardiaiddymhlithpoblifanc.php News article 207530 Fri, 27 Mar 2015 11:59:00 GMT <![CDATA[Digwyddiadau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/digwyddiadau.php News article 205937 Tue, 17 Mar 2015 09:50:00 GMT <![CDATA[Graddedig o Abertawe yn ennill swydd leol gyda St. Modwen]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/graddedigoabertaweynennillswyddleolgydastmodwen.php News article 204107 Wed, 18 Feb 2015 14:44:00 GMT <![CDATA[REF – canlyniadau ardderchog i Abertawe, nawr yn y 30 uchaf y DU]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/refcanlyniadauardderchogiabertawenawryny30uchafydu.php News article 204672 Fri, 13 Feb 2015 10:05:00 GMT <![CDATA[Aduniadau Mamau a Phlant ar Ben-blwydd Dylan yn 100]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/aduniadaumamauaphlantarben-blwydddylanyn100.php News article 201956 Wed, 17 Dec 2014 11:13:00 GMT <![CDATA[Sylw ar Gyn-fyfyrwyr]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/sylwargyn-fyfyrwyr.php News article 197590 Thu, 18 Sep 2014 09:33:00 GMT <![CDATA[Cofio'r rhai a gollwyd]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cofiorrhaiagollwyd.php News article 197585 Thu, 18 Sep 2014 09:13:00 GMT <![CDATA[Cefnogwch Abertawe gyda rwy’n-addo]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cefnogwchabertawegydarwyn-addo.php News article 196938 Wed, 17 Sep 2014 11:11:00 GMT <![CDATA[Pwysigrwydd ysgrifennu Ewyllys]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/pwysigrwyddysgrifennuewyllys.php News article 197163 Wed, 17 Sep 2014 10:34:00 GMT <![CDATA[Graddedig o Abertawe'n cyrraedd y Rhestr Anrhydeddau]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/graddedigoabertawencyrraeddyrhestranrhydeddau.php News article 193351 Mon, 21 Jul 2014 15:39:00 GMT <![CDATA[Cyn-fyfyriwr Abertawe, Philip Green, yn derbyn CBE]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/cyn-fyfyriwrabertawephilipgreenynderbyncbe.php News article 191671 Fri, 04 Jul 2014 15:36:00 GMT <![CDATA[O Brifysgol Abertawe i’r sgrin arian ]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/obrifysgolabertaweirsgrinarian.php News article 191107 Wed, 25 Jun 2014 09:21:00 GMT <![CDATA[Dyfodol crwbanod môr mewn byd sy’n cynhesu]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/dyfodolcrwbanodmormewnbydsyncynhesu.php News article 191029 Mon, 23 Jun 2014 15:57:00 GMT <![CDATA[Tair cenhedlaeth o’r un teulu yn astudio ym Mhrifysgol Abertawe]]> http://www.swansea.ac.uk/cy/cyn-fyfyrwyr/newyddionadigwyddiadau2/newyddion/taircenhedlaethorunteuluynastudioymmhrifysgolabertawe.php News article 185345 Tue, 11 Mar 2014 09:39:00 GMT