Mae un cyn-fyfyriwr o Abertawe wedi bod yn teithio ledled y byd, gan gwrdd â chyn-fyfyrwyr eraill

Mae Nirmal Choubey (Peirianneg Fecanyddol, 1967) yn aelod brwdfrydig ac egnïol iawn o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sydd wedi cydlynu aduniadau yn Abertawe (ar y cyd â Raj Vaghela), India (ar y cyd ag Arun Shanghavi) a Toronto, yn ogystal â threfnu cyfarfod bach yn Houston.

 Mae Nirmal Choubey (Peirianneg Fecanyddol, 1967) yn aelod brwdfrydig ac egnïol iawn o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe sydd wedi cydlynu aduniadau yn Abertawe (ar y cyd â Raj Vaghela), India (ar y cyd ag Arun Shanghavi) a Toronto, yn ogystal â threfnu cyfarfod bach yn Houston.

Canada 2Ym mis Medi 2015, bu Nirmal a chyn-fyfyriwr Peirianneg arall, Chnadrakant 'Cijay' Shah, yn aelodau pwyllgor trefnu, ynghyd â Raj Barccha, Niru Vaghela, Mahendra Shah a Madhu Patel, a drefnodd penwythnos aduniad gwych a ddenodd bron 40 o gyn-fyfyrwyr a'u teuluoedd a'i ffrindiau. Teithiodd cyn-fyfyrwyr o Ganada, yr UD, y DU, Kenya a Bangladesh i fod yno. 

Mae Nirmal bellach yn bwriadu cynnal aduniad yn Goa ym mis Chwefror 2017 yn sgil adborth gan y rhai a aeth i aduniad yn Kolkata yn 2014. Mae nifer sylweddol o gyn-fyfyrwyr yn byw yn India ac mae Nirmal yn gobeithio y bydd cynifer â phosib yn gallu mynd.

"Prif ddiben yr aduniad yn Goa yw annog cyn-fyfyrwyr Abertawe i ailgysylltu â'i gilydd. I rai pobl, gallai hyn fod ar ôl bron hanner canrif. Rwyf hefyd yn awyddus i sefydlu cronfa ysgoloriaeth ar gyfer myfyrwyr anghenus a pharatoi'r gymuned gyfan o gyn-fyfyrwyr i ddathlu'r canmlwyddiant yn Abertawe yn 2020."

Ar ôl graddio o Abertawe, symudodd Nirmal i Toronto lle bu'n gweithio i gwmni peirianneg ymgynghorol, ac yna i Northern Electric Company. Ym 1973, ar ôl cwblhau gradd Meistr mewn Peirianneg ym Mhrifysgol Concordia, symudodd i'r UD i weithio gyda chwmni o gontractwyr yn Efrog Newydd, Stone & Webster.

Sally and NirmalYm 1984, ymunodd â chyfleustod sylweddol, Niagra Mohawk, yn Syracuse, Efrog Newydd ac ymddeolodd yn gynnar ym 1999. Yna, bu Nirmal yn gweithio i nifer o gwmnïau, gan gynnwys Dynegy a Sunoco, gan ymddeol yn llwyr yn 2009. Mae bellach yn cefnogi'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr drwy dreulio llawer o'i amser yn rhoi ei hen gyd-fyfyrwyr mewn cysylltiad â'i gilydd ac mae DARO yn ddiolchgar iawn am hyn.

Mae'r aduniad yn Goa yn agored i gyn-fyfyrwyr Abertawe o bob disgyblaeth a phob blwyddyn graddio. Os hoffech fynd i'r aduniad, e-bostiwch DARO yn DARO@abertawe.ac.uk a byddwn yn ychwanegu'ch manylion at y rhestr wahodd pan fydd y manylion wedi'u cadarnhau.