Mae Prifysgol Abertawe yn cysylltu â chi!

Dros gyfnod o dair wythnos yn ystod gwyliau'r Pasg 2017, bydd myfyrwyr presennol Abertawe'n cysylltu â miloedd o'n cyn-fyfyrwyr drwy alwad ffôn.

Byddant yn rhoi diweddariadau ynghylch datblygiadau yn y Brifysgol ers iddynt raddio, yn cynnig cyfle i roi rhodd i un o flaenoriaethau ariannu presennol y Brifysgol ac yn rhoi gwybodaeth am y ffyrdd eraill y gallant ailgysylltu â'r Brifysgol.

Mae llawer wedi newid yn Abertawe dros y degawdau, a nawr, wrth i ni nesáu at ein canmlwyddiant yn 2020 a newydd gael ein henwi'n Brifysgol y Flwyddyn Cymru gan The Times and The Sunday Times Good University Guide, mae'n amser gwych i gysylltu â'n cyn-fyfyrwyr.

Mae'r tîm o ugain o fyfyrwyr yn edrych ymlaen yn fawr at siarad â chyn-fyfyrwyr. Cawn ein synnu o hyd gan y gwahaniaeth y mae cynifer o'n cyn-fyfyrwyr yn ei wneud yn y byd, felly byddai'n gyffrous iawn clywed am eich gyrfaoedd diddorol ac amrywiol.

Yn amlwg, ni fydd yn bosib siarad â phob un o'n cyn-fyfyrwyr mewn un ymgyrch, felly os ydych yn awyddus i gael eich cynnwys, cysylltwch â Stuart Swan drwy e-bostio s.m.swan@abertawe.ac.uk neu ffonio 01792 606972.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at siarad â chi!