Llawer o gyn-fyfyrwyr yn dychwelyd i Brifysgol Abertawe i ail-fyw profiadau. Yn 2015 croesawom dros 60 o gyn-fyfyrwyr, gyda nifer ohonynt yn cysylltu â ni i drefnu taith o'r campws fel rhan o aduniad y trefnont eu hunain.

Alumni TourMae'r daith gerdded un awr yn mynd â chi ar draws y campws, i weld datblygiadau modern yn ogystal â'r adeiladau mwy traddodiadol, megis Abaty Singleton a Ffreutur Tŷ'r Coleg.

Does dim amheuaeth bod eich amser yn Abertawe yn gofiadwy, a hoffai Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr glywed am eich atgofion, y maent oll yn ein helpu i gyfannu hanes cyfoethog Prifysgol Abertawe a bywyd fel myfyriwr yn y Ddinas.

 

 

"Roeddem oll yn gytûn mai'r teithiau tywys o Gampws Singleton oedd uchafbwynt penwythnos yr aduniad. Galluogodd i ni hel atgofion, y da a'r drwg, o'n hamser yma yn y Brifysgol yn y 60au, a rhannu rhai straeon am yr adeiladau a chymeriadau ein hieuenctid. Gobeithiwn y byddwn yn gallu cwrdd yma eto mewn pum mlynedd, os nad yn gynt." (Christine Adams, Saesneg, 1964)

Yn 2020 byddwn yn dathlu canmlwyddiant y Brifysgol, a hoffem gymryd y cyfle hwn i ofyn i'n cyn-fyfyrwyr rannu unrhyw luniau, cofroddion neu atgofion sydd gennych o Brifysgol Abertawe.

Os oes gennych unrhyw beth yr hoffech ei rannu, cysylltwch â ni drwy e-bostio daro@abertawe.ac.uk.

Rydym yn rhannu hen luniau o'r Brifysgol bob dydd Gwener ar ein tudalen Facebook i gyn-fyfyrwyr. Beth am gysylltu â ni i weld beth rydych yn ei adnabod!

 

Os hoffech ymweld â Phrifysgol Abertawe am daith o'r campws, cysylltwch â ni.

Os ydych yn ymweld â'r campws gyda darpar fyfyriwr, rhowch wybod i ni pan fyddwch yn trefnu hynny.