Haelioni cyn-fyfyrwyr yn gwneud astudiaethau ôl-raddedig yn bosibl

Sefydlwyd Cronfa Abertawe ym mis Tachwedd 2004 gyda chyfraniadau hael gan gyn-fyfyrwyr ar draws y DU.

Sefydlwyd Cronfa Abertawe ym mis Tachwedd 2004 gyda chyfraniadau hael gan gyn-fyfyrwyr ar draws y DU.

Ar gyfer blwyddyn academaidd 2015/16 rydym yn gallu cynnig un ysgoloriaeth i dalu ffioedd dysgu ar gyfer gradd Meistr a Addysgir.  

A wyddech chi, fel un o raddedigion Prifysgol Abertawe, y gallech fod yn gymwys i dderbyn Ysgoloriaeth Cyn-fyfyrwyr sy'n werth £4,900 tuag at ffioedd dysgu?  Am y meini prawf cymhwyso, y telerau a’r amodau cliciwch yma ac i gael ffurflen gais cysylltwch â Swyddfa’r Cyn-fyfyrwyr.

Cewch ddarllen rhagor am bobl sydd wedi derbyn ysgoloriaethau cyn-fyfyrwyr yma.

Trwy gyfrannu i Gronfa Abertawe, gallwch agor drysau a fyddai fel arall wedi aros ar gau i bobl dalentog ifainc.  I roi rhodd, cliciwch yma.