Gŵyl Wyddoniaeth Prydain ym Mhrifysgol Abertawe

Trefnwyd Gŵyl Wyddoniaeth Prydain – digwyddiad cenedlaethol hynaf Ewrop – gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain a Phrifysgol Abertawe, y'i cynhaliwyd ar Gampws Parc Singleton Prifysgol Abertawe o ddydd Mawrth 6 Medi tan ddydd Gwener 9 Medi.

British Science Festival WorkshopYn dilyn yr Ŵyl cafwyd Penwythnos i'r Teulu, yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau, gweithdai a hwyl ymarferol i'r teulu, yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau a lleoliadau cyfagos.

Profodd filoedd o ymwelwyr yr ystod gyffrous o ddarlithoedd, dadleuon, perfformiadau, teithiau a gweithdai ar y campws ac ar draws y ddinas o fore gwyn tan nos. Daeth cannoedd o wyddonwyr o bedwar ban byd at ei gilydd i ddangos y wyddoniaeth a'r dechnoleg ddiweddaraf mewn digwyddiadau cyhoeddus am ddim, a oedd yn agored i bawb.

Siaradodd academyddion o'r Brifysgol am nodweddion iachau cynrhon; y berthynas rhwng cwsg, breuddwydio a'r cof; astudio demonoleg; a'r stori y tu ôl i beiriant tanddaearol sy'n datgelu cyfrinachau'r bydysawd. Siaradodd y cyn-fyfyriwr Lyn Evans am ei 47 o flynyddoedd yn Sefydliad Ymchwil Niwclear Ewrop (CERN) ar ôl graddio o Abertawe gyda PhD mewn Ffiseg. Bu'r Cymrawd Er Anrhydedd George Abbey hefyd yn trafod ei waith yn NASA.

Cynlluniwyd Gŵyl Wyddoniaeth Prydain er mwyn ysbrydoli pawb ynghylch gwyddoniaeth a pha mor dreiddiol ydyw yn ein bywydau. Mae wedi rhoi cyfle gwych i roi llwyfan rhyngwladol i Brifysgol Abertawe a'i gwaith.

Dyma rai o'r lluniau a gymerwyd yn ystod yr wythnos.

 

Diolch i noddwyr a chefnogwyr Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016

Ar ran Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain a Phrifysgol Abertawe, hoffwn ddiolch yn fawr i'r holl noddwyr a chefnogwyr – ni fyddai'r Ŵyl yn llwyddiant heb y gefnogaeth aruthrol rydym wedi'i derbyn. Mae wedi bod yn galonogol gweld y sefydliadau yn ymwneud â'r rhychwant o ddisgyblaethau gwyddonol.

Rydym yn hynod ddiolchgar i'n holl gefnogwyr – o gydweithwyr y Brifysgol i arddangoswyr yr Ŵyl, cyrff proffesiynol, cwmnïau deillio'r Brifysgol, academïau a chwmnïau lleol.

Society of EndocrinologyPfizerMicrosoft Research

M2AMoleculomicsUPROSA3M

SiemensLearned Society of Wales