Gŵyl Wyddoniaeth Flaenllaw Ewrop Yn Dod I Brifysgol Abertawe!

Mae'n bleser gan Brifysgol Abertawe gyhoeddi y bydd yn cynnal Gŵyl Wyddoniaeth Prydain ym mis Medi 2016.

BSF Image 2Wedi'i sefydlu ym 1831, y digwyddiad mawreddog hwn yw gŵyl wyddoniaeth flaenllaw a hynaf Ewrop, a'i nod yw arddangos gwyddoniaeth, technoleg ac arloesedd blaengar o'r Deyrnas Unedig a ledled y byd.

Bydd Prif Ŵyl 2016 yn rhedeg o 6 tan 9 Medi, a bydd yn cynnwys mwy na 100 o ddigwyddiadau yn ystod y pedwar diwrnod, ar y campws ac ar draws y ddinas, yn amrywio o ddarlithoedd, arddangosfeydd ac arddangosiadau i berfformiadau a gosodiadau. Bydd y rhaglen yn cynnwys arbenigwyr a phersonoliaethau blaenllaw o bob maes, a'i nod fydd cyfeirio, addysgu ac ysbrydoli pobl â diddordeb eang mewn gwyddoniaeth, technoleg ac arloesi. Nid oes angen bod yn wyddonydd neu'n academydd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Prydain!

Yn dilyn y brif ŵyl, bydd Penwythnos Teulu ar 10-11 Medi, yn cynnwys stondinau, gweithdai, artistiaid, perfformwyr a chyfathrebwyr gwyddoniaeth, gydag ystod eang o weithgareddau ymarferol i'r teulu. Cynhelir y Penwythnos Teulu yn ardal Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, a bydd yn cynnwys arddangoswyr allweddol yn dathlu Canmlwyddiant Roald Dahl a'r wyddoniaeth yn ei lyfrau!

Cyhoeddir rhaglen lawn Gŵyl Wyddoniaeth Prydain a'r Penwythnos Teulu ar 28 Mehefin 2016. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf am yr ŵyl a thocynnau yn www.britishsciencefestival.org. Mae'r tocynnau AM DDIM, ond rhaid archebu ymlaen llaw!

 


 

Cyfleoedd Noddi

Mae gennym gyfleoedd gwych ar hyn o bryd i fusnesau ddod yn bartner i'r ŵyl drwy gytundeb noddi. Mae'n gyfle gwych i alinio'ch cwmni â digwyddiad uchel ei barch â chyrhaeddiad cenedlaethol a rhyngwladol, wrth gryfhau eich cysylltiadau â phrifysgol o safon fyd-eang. Mae sawl mantais i noddwyr, gan gynnwys sylw i'ch brand, alinio, cyflwyno gwobrau, siaradwyr gwadd a mynychu digwyddiadau VIP.

Am ragor o wybodaeth, ewch i'n  tudalen nawdd.