Gwirfoddoli myfyrwyr yn Abertawe yn dathlu hanner canrif

Gwasanaeth Gwirfoddoli Abertawe (SVS) fel elusen am y tro cyntaf ym 1966, yn un o'r grwpiau gwirfoddoli i fyfyrwyr cyntaf yn y Deyrnas Unedig. Y sylfaenwyr oedd Peter Jones, Mark West ac Eric Reynolds.

DiscoveryI ddathlu'r hannercanmlwyddiant yn 2016, mae'r elusen, sy'n hysbys bellach fel 'Darganfod' - Gwirfoddoli i Fyfyrwyr Abertawe, yn cynllunio penwythnos o ddigwyddiadau y mae gwahoddiad i'r holl gyn-fyfyrwyr ddod iddynt.

Hanes cryno

Yn y 1960au roedd y gwasanaeth yn ymwneud â phrosiectau megis garddio ac addurno i bobl hŷn a phobl anabl, dosbarthu cawl i bobl ddigartref, darllen mewn ysgolion cynradd a gweithgareddau eraill gyda phlant sy'n agored i niwed.

O 1988 galwyd yr elusen yn Gweithredu Cymunedol Myfyrwyr Abertawe, a daeth yr Arglwydd Callaghan yn Noddwr.

Ailwampiwyd yn 2003 gan ddwyn yr enw 'Darganfod' - Gwirfoddoli i Fyfyrwyr Abertawe, a daeth y Farwnes Jay (merch yr Arglwydd Callaghan) yn Noddwr yn dilyn marwolaeth ei thad.

Mae prosiectau newydd yn cynnwys gweithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches, a datblygwyd Partneriaeth Siavonga Abertawe.

Heddiw

Mae Darganfod bellach yn ymwneud â mwy na 25 o brosiectau, gyda mwy na 300 o wirfoddolwyr gwerthfawr, gan gynnwys deg myfyriwr ymddiriedolwr a 25 o gydlynwyr prosiect.

Bob blwyddyn mae oddeutu 850 o bobl yn y gymuned leol yn elwa'n uniongyrchol o'r gwasanaethau, gydag amcangyfrif o 4,500 yn cael budd anuniongyrchol.

Dathliad

Mae Darganfod yn cynllunio cyfres o ddigwyddiadau o 16 i 19 Mehefin 2016.

Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru'ch diddordeb, e-bostiwch discovery@abertawe.ac.uk.

Os oes gennych unrhyw storïau, lluniau neu gysylltiadau i'w rhannu am eich amser yn gwirfoddoli yn Abertawe, anfonwch nhw atom.

Byddai'n hyfryd gwelid cynifer o wirfoddolwyr â phosib yn dychwelyd i Abertawe i ddysgu am waith parhaus yr elusen. Fel y dywedodd y sylfaenwr, Peter Jones,

“Rwy'n teimlo balchder a gostyngeiddrwydd wrth feddwl bod rhywbeth a ddechreuodd gyda chyn lleied ohonom wedi tyfu dros yr hanner canrif diwethaf i'r sefydliad mawr sy'n bodoli heddiw.”