Graddedig o Abertawe yn ennill swydd leol gyda St. Modwen

Mae Matthew Bean, a gwblhaodd ei radd israddedig (BA mewn Economeg a Daearyddiaeth) ym Mhrifysgol Abertawe, wedi’i benodi yn syrfëwr graddedig o dan hyfforddiant gan arbenigwyr adnewyddu y DU St. Modwen, i weithio ar draws ei ddatblygiadau blaenllaw yn Ne Cymru a Gorllewin Lloegr.

Wedi iddo gwblhau lleoliad rhyngosod gyda St. Modwen yn 2013, erbyn hyn mae Matthew wedi derbyn cynnig o rôl barhaol o fewn y cwmni. 

Gan weithio ar draws De Cymru a Gorllewin Lloegr yn ystod ei 12 mis cyntaf, bydd Matthew yn chwarae rhan gyflawn ar draws prosiectau blaenllaw yn cynnwys Campws y Bae ar gyfer Prifysgol Abertawe, gwerth £450m, sy’n agor ei ddrysau i’r garfan gyntaf o fyfyrwyr ym mis Medi 2015. 

Bydd e hefyd yn gweithio ar ddatblygiad parhaus y gymuned gynaliadwy gwerth £1bn gyfagos yng Nghoed Darcy, y parc cyflogaeth 500,000 troedfedd sgwâr ym Mae Baglan, a’r datblygiad defnydd cymysg gwerth £1bn yng Nglan Llyn, Casnewydd.

Wrth roi ei sylwadau ar y penodiad hwn, meddai Rupert Joseland, cyfarwyddwr rhanbarthol De Cymru a Gorllewin Lloegr St. Modwen: “Rydym wedi ymrwymo’n llawn i gyflogi talent newydd a sianelu sgiliau i feysydd priodol ein busnes. Bydd ein rhaglen hyfforddi graddedigion yn sicrhau bod Matthew yn derbyn digon o brofiad llaw gyntaf ar draws sbectrwm llawn y cymwyseddau yn cynnwys cynllunio, datblygu, rheoli eiddo, a phrisio tir.

"Tua diwedd ei hyfforddeiaeth, bydd ganddo’r dewis i arbenigo mewn meysydd mwy penodol y diwydiant datblygu gyda ni yma yn St. Modwen”

Ychwanegodd Matthew: “Am fy mod wedi mwynhau fy lleoliad gyda St. Modwen, rwy wrth fy modd ac yn falch o gael cynnig y cyfle i ddod yn ôl nawr fel hyfforddai graddedig cyntaf y cwmni.

"Mae gan Dde Cymru le arbennig yn fy nghalon diolch i’m hamser ym Mhrifysgol Abertawe ac rwy’n edrych ymlaen at dorri fy nannedd ar rai o brosiectau blaenllaw St. Modwen yma.”

Mae’r rhaglen i raddedigion wedi’i dylunio i ategu at radd Meistr Matthew mewn Rheolaeth Eiddo Tiriog. Erbyn diwedd y rhaglen, dylai Matthew ennill ei dystysgrif Asesu Cymhwysedd Proffesiynol a derbyn ei statws RICS mewn Ymarfer Eiddo Masnachol.