Graddedig o Abertawe'n cyrraedd y Rhestr Anrhydeddau

Bydd Keith Leech, graddedig o Brifysgol Abertawe ac athro gwyddoniaeth yn Sussex Downs Park College, yn derbyn MBE am ei "wasanaethau i dreftadaeth yn nwyrain Sussex".

Keith LeechKeith, sy'n byw yn Hastings, yw sylfaenydd a threfnwr 'Jack in the Green', gŵyl y'i cynhaliwyd ar Galan Mai am y deng mlynedd ar hugain diwethaf. Roedd hefyd yn gyfrifol am ailddechrau Cymdeithas Goelcerthi Hastings bedair blynedd ar bymtheg yn ôl, a bu'n rhedeg y Gymdeithas am ddeng mlynedd. Mae'r Gymdeithas yn gref o hyd heddiw.

Astudiodd Keith Sŵoleg ym Mhrifysgol Abertawe, gan raddio ym 1975. Cwblhaodd TAR y flwyddyn ganlynol. Yma datblygodd ei angerdd am ddigwyddiadau cymunedol a'r angen am hunaniaeth ddiwylliannol, rhywbeth y teimla sydd ar goll yma ym Mhrydain i raddau helaeth.

Meddai Keith, "Wrth astudio yng Nghymru, cefais eu bod yn ymwybodol iawn o'u diwylliant eu hunain; yr hyn ydyw a'r hyn y golyga iddyn nhw. Mae'r Alban yr un fath. Mae'n bwysig dathlu ein diwylliant a sylweddoli pa mor bwysig yw hunaniaeth genedlaethol.

"Mae ein hunaniaeth ddiwylliannol yr un mor bwysig â hen adeiladau yn y wlad hon. Mae angen ei diogelu. Gallwch werthfawrogi a deall diwylliannau eraill pan fyddwch yn adnabod eich diwylliant eich hun."

"Yn Abertawe y dysgais y ddawns Forys, ac rwy'n parhau i ddawnsio hyd heddiw. Rwyf bellach yn un o'r arbenigwyr a gydnabyddir yn genedlaethol ar arferion Calan Mai a Choelcerth Sussex.”

Derbyniodd Keith lythyr gan Swyddfa'r Cabinet yn gofyn a fyddai'n derbyn MBE am ei "wasanaethau i dreftadaeth yn nwyrain Sussex". Bydd y Prif Weinidog yn cynnig ei enw i'r Frenhines os bydd yn derbyn. A dderbyniodd y cynnig? Mae Keith yn ddiymffrost o hyd ac yn teimlo ychydig o embaras oherwydd yr holl sylw, ond meddai, "Credaf yn wirioneddol y dylid cydnabod a gwobrwyo pobl sydd wedi gwneud rhywbeth da yn eu cymuned."