Digwyddiadau rhwydweithio Prifysgol Abertawe yn yr UD

Cafodd graddedigion Prifysgol Abertawe sy'n byw ac yn gweithio yn yr UD gyfle i ailgysylltu รข'u cyd-fyfyrwyr a rhannu atgofion mewn cyfres o ddigwyddiadau rhwydweithio i gyn-fyfyrwyr a gynhaliwyd ym mis Hydref a mis Tachwedd.

Cydlynwyd y digwyddiadau gan gyn-fyfyriwr o'r enw Nirmal Choubrey, a raddiodd â gradd mewn Peirianneg Drydanol o Brifysgol Abertawe ym 1965.

US Event 2017Cynhaliwyd un o'r digwyddiadau ar 21 Hydref yn Zerza Manhattan, bwyty yn yr East Village yn Efrog Newydd. Croesawyd y gwesteion gan Daniel Ray, a raddiodd â gradd mewn Peirianneg Drydanol ym 1965, a John Bishop a raddiodd mewn Anthropoleg. Daeth tua 25 o gyn-fyfyrwyr o bob oedran, a oedd wedi graddio mewn amrywiaeth o bynciau, i rwydweithio a myfyrio ar y newidiadau yn y Brifysgol ers eu cyfnod nhw yn Abertawe.

Cafodd cyn-fyfyrwyr o Brifysgol Abertawe gyfle arall i ddod ynghyd ar 1 Tachwedd yn California. Denwyd 16 o gyn-fyfyrwyr o sawl cyfnod i'r digwyddiad dan arweiniad Phil Hughes, a raddiodd o Brifysgol Abertawe â gradd mewn Peirianneg Drydanol ym 1965.

Mae'r digwyddiadau hyn bob amser yn ysgogi swm enfawr o ewyllys da, gyda chyn-fyfyrwyr yn rhannu atgofion melys o Brifysgol Abertawe a'u hamser yno. Mae digwyddiadau sy'n dod â chyn-fyfyrwyr ynghyd yn gyfle gwych i rwydweithio a meithrin perthnasoedd â chyn-fyfyrwyr eraill, yn enwedig y rhai a raddiodd mewn disgyblaethau cyfatebol neu berthnasol.

Bydd y cyn-fyfyrwyr Julie Mon (Astudiaethau Americanaidd 2010), Dyfrig Mon (Ffiseg 2009), Toni Lakin (Daearyddiaeth 2005) a Ken Lightfoot (PhD mewn Hanes 2006) yn cefnogi Nirmal Choubrey drwy gynnal digwyddiad rhwydweithio arall yn Philadelphia ar 3 Chwefror 2018.

Os oes gennych ddiddordeb yn y digwyddiad hwn, cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu ac Ymgysylltu:daro@abertawe.ac.uk.

Mae Adran Datblygu ac Ymgysylltu'r Brifysgol yn bwriadu ymweld â'r UD yn 2018 i gynnal nifer o ddigwyddiadau rhwydweithio. Os oes gennych ddiddordeb mewn cydlynu digwyddiad yn eich ardal chi, byddem yn falch iawn o glywed gennych. Anfonwch e-bost atom yn y cyfeiriad uchod.