Drwy gydol 2014 cawsom lawer o gyfleoedd gwych i gwrdd â’n cyn-fyfyrwyr yn ystod digwyddiadau ac aduniadau ac mae 2015 yn argoeli bod yr un mor brysur.

Ym mis Ebrill, bydd Michael Rees (Pennaeth Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr) a Mahaboob Basha (Swyddog Datblygu) yn teithio i Hong Kong, Singapore a Malaysia i gynnal nifer o aduniadau a digwyddiadau i gyn-fyfyrwyr, yn cynnwys urddo Pennaeth y Gangen yn Hong Kong.

Ym mis Ebrill, bydd Farsity Cymru’n dychwelyd i Stadiwm Liberty, Abertawe, a hoffem fanteisio ar y cyfle hwn i wahodd ein cyn-fyfyrwyr yn ôl i gefnogi timau chwaraeon y Brifysgol. Mae modd derbyn gwybodaeth bellach ar ein gwefan.

Ym mis Medi, bydd graddedigion Peirianneg, Nirmal Choubey (1967) a Chandrakant ‘Cijay’ Shah (1969) yn cynnal aduniad Prifysgol Abertawe yn Toronto ac mae’n argoeli y bydd yn denu dros 100 o gyn-fyfyrwyr o bob cwr o Ganada a’r byd!

Wrth i gampws newydd y Bae agor ym mis Medi, mae’r tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr yn bwriadu cynnal nifer o ddigwyddiadau allweddol gan roi cyfle i’n cyn-fyfyrwyr ymweld â’r campws o safon fyd-eang, aduno â hen ffrindiau a derbyn gwybodaeth bellach am gyflawniadau’r Brifysgol hyd heddiw.

Ym mis Tachwedd, bydd Jeff Poulter a’i gyd-fyfyrwyr Clun yn dathlu 50 mlynedd ers gadael Prifysgol Abertawe. Os ydych chi wedi trefnu eich aduniad eich hun, rhowch wybod i ni fel y bydd modd i ni ei hyrwyddo. Neu, anfonwch eich lluniau atom ni fel y gallwn eu rhannu â miloedd o bobl ar Rwydwaith Cyn-fyfyrwyr Abertawe!

Os hoffech chi dderbyn gwybodaeth bellach ar unrhyw un o’r digwyddiadau neu’r aduniadau hyn, ewch i’n gwefan neu cysylltwch â’r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr daro@abertawe.ac.uk

 

Cliciwch yma i weld lluniau o’n digwyddiadau...

Cliciwch yma i weld lluniau o’n digwyddiadau