Cyn-fyfyrwyr yn rhedeg dros yr elusen, Perygl Cardiaidd ymhlith Pobl Ifanc

Ar 11 Ebrill 2015, bydd dau gyn-fyfyriwr o Abertawe, sef Joe Street (Gwyddor Chwaraeon 2010) ac Evan Phillips (Peirianneg 2011) yn dechrau rhedeg 235 milltir ar draws y Deyrnas Unedig i godi arian ar gyfer yr elusen Perygl Cardiaidd ymhlith Pobl Ifanc http://www.c-r-y.org.uk.

CRYByddant yn cychwyn o Stadiwm Liberty yn ystod gêm yr Uwch-gynghrair rhwng Abertawe ac Everton, ac maent yn bwriadu rhedeg yr holl ffordd i Lundain, 212 o filltiroedd, mewn pryd i redeg Marathon Llundain 'Virgin Money' bythefnos yn ddiweddarach, ar 26 Ebrill. Byddant yn rhedeg oddeutu 15 milltir y diwrnod ar gyfartaledd trwy gydol y pythefnos, gan groesi Pont Hafren a rhedeg heibio nifer o gerrig filltir y byd chwaraeon, megis Stadiwm y Mileniwm, Cwrs Rasys Cas-gwent, Cae Hamdden Caerfaddon, a chartref rygbi Lloegr, sef Stadiwm Twickenham.

Gyda chymorth yr elusen, a chyllid oddi wrth Ganolfan Tenis Abertawe, mae'r ddau'n gwneud ffilm fer hefyd ar gyfer YouTube.  Bydd y ffilm yn dilyn hynt a helynt eu taith, gan amlygu paham eu bod wedi dewis rhedeg dros yr elusen benodol hon a sut y gall yr elusen helpu i rwystro marwolaeth sydyn ymhlith pobl ifanc, trwy gynnal digwyddiadau sgrinio am ddim.

Yn 2003, cafodd cyfaill agos iddyn nhw, Tim Butt, oedd hefyd yn fyfyriwr yn Abertawe, drawiad y galon a fu bron yn ei ladd. Cafodd diagnosis o syndrom QT hir - sydd yn gyflwr y galon y mae modd helpu ei ganfod trwy'r cynllun sgrinio y mae'r elusen yn ei gynnig i bobl ifanc. Ers hynny, mae Joe, Evan, a gr┼Áp o'u ffrindiau wedi mynd ati i drefnu cyfres o ddigwyddiadau codi arian at yr elusen. Yn ddiweddar, mae Tim wedi dod yn llysgennad ar gyfer yr elusen.

Gallwch ddilyn cynnydd Joe ac Evan trwy eu tudalen Twitter swyddogol, @SwanseaToLondon.  Ac os ydych am wneud rhodd at yr achos, gallwch wneud hynny ar uk.virginmoneygiving.com/ontheroadagain, neu trwy anfon neges destun JOEV88 £10 i 70070.