Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn cael eu cydnabod am ymroddiad i wasanaeth cyhoeddus

Cafodd Sal Lalani (Economeg 1967) a’i wraig Carol, cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, eu cydnabod yn ddiweddar mewn seremoni wobrwyo ym Mhrifysgol Talaith Montana.

Cyflwynwyd y Wobr i Sal a Carlo Lalani, gan y Llywodraethwr Talaith Steve Bullock a Dr Lise-Mari Lee, Deon Coleg Anrhydeddau yn y penwythnos Dod Adref ar 23ain Medi. Roedd yn cydnabod eu hymroddiad i wasanaeth cyhoeddus. Er cof am eu mab Shane, rhoddodd Sal a Carlo brif rodd arweiniol hael yn 2009 i sefydlu canolfan gelfyddydau gymunedol aml-ddefnydd. Mae’n ymroddedig i feithrin creadigrwydd ac adeiladu cymuned drwy raglenni a digwyddiadau celfyddydau amrywiol.

Llun: Derbynwyr Gwobrau Dod Adref y Coleg Anrhydeddau (gyda’u teuluoedd a chyflwynwyr sy’n fyfyrwyr).

O’r chwith i’r dde: Y Deon Lee, Sal Lalani (Gwobr Cyn-Fyfyrwyr Er Anrhydedd), Y Llywodraethwr Bullock, Yasmin Chaudhry, Dr. Ben Leubner (Gwobr Gallu Meddyliol o Fri), Michael Hollinger, Montana Wilson, Haley Cox, Jim Huffman (Gwobr Cyflawniad Alumni), Carol Lalani (Gwobr Cyn-Fyfyriwr Er Anrhydedd), Leslie Spencer, Majorie Smith, JJ Russell, Maggie Russell, Ronda Russell (Gwobr Staff o Fri), Gloria Lindemeier, Jim Russell, Will Dumm ac Ellise Moon.

Sal Lalani