Cyn-fyfyriwr yn ennill Gwobr Cyflawniad Oes

Mae Asoka Weerasinghe, un o Gyn-fyfyrwyr Abertawe, wedi ennill Gwobr Cyflawniad Oes Sefydliad Sri Lanka.

AsokaAr ôl graddio â gradd Anrhydedd BSc mewn Daeareg ym Mhrifysgol Abertawe, aeth Asoka ymlaen i ennill MSc mewn Palaeontoleg a Stratigraffeg o Brifysgol Goffa Newfoundland, Canada.

Cafodd ei wahodd gan Amgueddfeydd Cenedlaethol Canada i ymuno â'r tîm dylunio fel Pennaeth Ymchwil Thematig i greu 15 neuadd arddangos newydd ar gyfer y gwyddorau naturiol a dynol yn Amgueddfa Goffa Victoria yn Ottawa. Yn ogystal, ysgrifennodd Asoka ran o'r bennod ar Ddaeareg a Biodaearyddiaeth Sri Lanka yn y llyfr, The Mammals of Sri Lanka, gan Asoka Yapa a Gamini Ratnavira.

Mae Mr Weerasinghe yn berson amryddawn; mae'n fardd cyhoeddedig arobryn, yn wyddonydd, yn arbenigwr mewn amgueddfeydd, yn artist, yn gerfiwr coed, yn bianydd, yn ddawnsiwr, yn ddylunydd arddangosfeydd, yn ddarlithydd prifysgol, yn actifydd gwleidyddol ac yn ddiplomydd i enwi ychydig yn unig o'r meysydd lle mae wedi ennill canmoliaeth.

Mae wedi cyhoeddi 19 llyfr barddoniaeth y mae tri ohonynt wedi ennill gwobrau pwysig yn Sri Lanka, y DU a Chanada. Mae nifer o'i gerddi wedi cael eu cyhoeddi mewn blodeugerddi a chylchgronau llenyddol yn Lloegr, Cymru, Sweden, Canada, yr Almaen, yr UD, India a Sri Lanka.

Bu'n fardd gwadd yn yr Ŵyl Farddoniaeth Ryngwladol yn Austin, Texas ac ef oedd y Bardd Preswyl yng Ngŵyl Cerddoriaeth a Geiriau Dylan Thomas a gynhaliwyd yn y tŷ lle cafodd y bardd ei eni yn Abertawe, Cymru. Cysgodd yn ystafell wely'r bardd enwog hwn o Gymru yn ystod yr ŵyl.

Asoka awardsYn ystod ei yrfa ddiplomyddol, bu Mr Weerasinghe yn gwasanaethu ei wlad fel Dirprwy Uchel Gomisiynydd ar gyfer Uchel Gomisiwn Sir Lanka yn Ottawa (1989-94). Yn ystod ei gyfnod yn yr Uchel Gomisiwn, hyrwyddai Asoka enw Sir Lanka drwy'r sianel deledu gymunedol, gan gynhyrchu rhaglenni hanner awr ar ganeuon Sri Lanka. Cyflwynodd sgyrsiau cyhoeddus hefyd am hawliau dynol, Bwdhaeth a mygydau Sri Lanka a bu'n rhoi sgyrsiau i blant yn nifer o ysgolion cyhoeddus Ottawa am Sri Lanka, gan rannu ei gasgliad preifat o arteffactau, ei farddoniaeth a fideos.

Heddiw, mae Mr Asoka Weerasinghe yn mwynhau bywyd ar ôl ymddeol, mae'n dal i fynd i ddawnsio unwaith yr wythnos gyda'i wraig Jeannie ac mae bob amser yn barod i amddiffyn enw da Sri Lanka. Ym Mhrifysgol Abertawe, rydym yn hynod falch o Asoka am dderbyn Gwobr Cyflawniad Oes Sefydliad Sri Lanka.