Cyn-fyfyriwr o Abertawe yn esbonio sut i uchafu'ch potensial gyrfa

Yn ei gyhoeddiad diweddar, 'Career Karma', mae cyn-fyfyriwr o Abertawe, James Fairbairn, yn disgrifio sut i uchafu'ch potensial gyrfa.

James Fairbairn profile pictureWrth siarad â Swyddfa’r Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr yn ddiweddar, meddai James, "Graddiais i o Abertawe â gradd mewn Hanes yng nghanol un o ddirwasgiadau gwaethaf ail hanner yr 20fed ganrif. Does dim angen dweud nad oedd cyfleoedd gyrfa i raddedigion hanes yn wych ar y pryd. Roedd fy strategaeth i ddod o hyd i swydd braidd yn ansoffistigedig a dweud y lleiaf - ymgyrch llythyru ar hap i 105 o gwmnïau a oedd yn cynnig rhaglenni i raddedigion, ynghyd â llythyr eglurhaol a CV (yn y dyddiau pan oedd rhaid teipio'r dogfennau hyn ar brosesydd geiriau, eu rhoi mewn amlen, ysgrifennu'r cyfeiriad arni â llaw, rhoi stamp arni a'i rhoi yn y post - proses hen ffasiwn a llafurus!) Yn rhyfedd o beth, rhywsut ces i dri chyfweliad ar sail y ceisiadau hynny ac, yn y pen draw, un cynnig swydd. Pe bawn i'n gwybod pryd hynny yr hyn rwy'n ei wybod nawr, byddwn i wedi chwarae gêm wahanol iawn ac, yn ddiamau, byddwn i wedi cael llawr mwy o gyfleoedd a oedd yn addas i mi yn hytrach na gweithio i gwmni cyfrifyddu bach yng ngogledd Llundain. Fodd bynnag, roedd yn gam cyntaf ar y llwybr sydd wedi arwain at fy ngyrfa bresennol, felly mae popeth wedi troi allan am y gorau.

Yn ystod ei yrfa, mae James wedi cynghori a gweithio ar ran amrywiaeth eang o sefydliadau, o gorfforaethau blaenllaw i fusnesau teuluol a sefydliadau nid er elw.

Ar hyn o bryd, mae James yn bartner gyda Lester Blades, un o gwmnïau llenwi swyddi uchel mwyaf blaenllaw Awstralia. Yn ystod ei amser yno, mae James wedi darllen dros 25,000 CV, wedi cyfweld â mwy na 5,000 o bobl ac wedi yfed digon o goffi i lenwi Harbwr Sydney!

Mae rhagor o wybodaeth am gyhoeddiad James ar gael yma: http://www.careerkarmabook.net/ 

Prifysgol Abertawe bellach yw'r brifysgol orau yng Nghymru o ran graddedigion yn sicrhau swyddi proffesiynol ac ymysg yr 20 orau yn y DU. Gallwch ddarllen rhagor am sut mae ffigurau cyflogadwyedd Prifysgol Abertawe wedi gwella yma.