Cyn-fyfyriwr Abertawe, Philip Green, yn derbyn CBE

Mae un o gyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe, Philip N. Green, wedi derbyn CBE yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines eleni am ei wasanaethau i fusnes ac elusennau yn y DU a De Affrica.

Philip GreenAstudiodd Philip Wleidyddiaeth ac Economeg yn Abertawe, gan raddio ym 1975. Dewisodd astudio yn Abertawe ar sail enw da ardderchog y gyfadran a'i lleoliad yn agos at Gŵyr. Yn ystod ei amser yn Abertawe bu Philip yn byw yn y Mwmbwls, ac roedd yn aelod o'r fyddin diriogaethol yn Llanelli. Edrycha'n ôl â hapusrwydd ar ei amser ym Mhrifysgol Abertawe, felly roedd wrth ei fodd pan benderfynodd ei ferch astudio yn Abertawe hefyd, oherwydd rhoddodd reswm iddo ddychwelyd i'r dref glan môr lle treuliodd sawl blwyddyn hapus.

Aeth Philip ymlaen i weithio ym Mrwsel am ddeng mlynedd fel Prif Swyddog Gweithredol DHL yn Ewrop ac Affrica, yna fel Cyfarwyddwr a Phrif Swyddog Gweithredol Grŵp Reuters. Yna daeth yn Brif Swyddog Gweithredol P&O Nedlloyd, un o'r cwmnïau llongau cynwysyddion mwyaf yn y byd, yna symudodd yn 2006 i fod yn Brif Swyddog Gweithredol United Utilities Group tan 2011. Yn ystod ei gyfnod gyda United Utilities, ailstrwythurodd a chryfhaodd Philip reolaeth y cwmni, gan roi canolbwynt strategol a sicrhau perfformiad gweithrediadol gwell. Mae bellach yn Gadeirydd Carillion plc; Darpar Gadeirydd Williams a Glyn; yn Gadeirydd y cwmni gwasanaethau diwydiannol o'r Unol Daleithiau, BakerCorp; ac yn Uwch Gyfarwyddwr Anweithredol Annibynnol Saga plc. Philip yw ymgynghorydd y Prif Weinidog ar gyfrifoldeb corfforaethol hefyd.

Ag yntau newydd ymweld â Johannesburg am y tro cyntaf yn ystod gwyliau haf ar ôl cwblhau ei MBA yn Ysgol Fusnes Llundain, cymrodd Philip ran mewn nifer o brosiectau dyngarol yn Ne Affrica.  Teithiodd i'r rhanbarth sawl gwaith, gyda'i deulu ac ar fusnes, ac yn y pen draw adeiladodd dŷ yno yn y 1990au hwyr.  Penderfynodd ef a'i wraig, Judy, eu bod am roi rhywbeth yn ôl i'r gymuned, a sefydlont Hope Through Action, elusen sy'n ymroddedig i helpu pobl ifanc ddifreintiedig i ddatblygu sgiliau drwy chwaraeon.  Mae Philip wedi codi miliynau o ddoleri i'r elusen, sydd wedi cefnogi adeiladu ysgol feithrin sy'n derbyn 200 o blant yn ddyddiol, yn ogystal â chanolfan chwaraeon dan do.  Mae'r cymunedau y mae'r elusen yn gweithio gyda nhw yn ardal Western Cape De Affrica, gyda'r gwaith gwreiddiol wedi'i leol yn nhreflan Mbekweni.

Trwy ei waith elusennol a'i rôl ymgynghorol o fewn y llywodraeth, gwahoddwyd Philip i fod yn Gadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr Sentebale, elusen y Tywysog Harri yn Lesotho sy'n cefnogi pobl ifanc ddifreintiedig.

Mae'n anrhydedd gan Philip dderbyn CBE, am ei fod yn cydnabod ei wasanaethau i fusnes a'i waith elusennol sylweddol.