Pan fo cyfle'n codi i weithio gyda chawr o'r byd busnes, nid oes llawer sy'n fwy na'r entrepreneur, Syr Terry Matthews. Am y pedair blynedd ddiwethaf mae cyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, Syr Terry, wedi rhoi cyfle i fyfyrwyr presennol gael cyngor ar fusnes.

SEA Image 1Mae ei 'Her Canada' yn rhoi cyfle i bedwar myfyriwr lwcus bob haf dreulio pedair wythnos yn gweithio i un o gwmnïau Syr Terry, gan ennill dealltwriaeth o fyd busnes.

Yn y lle cyntaf, rhaid i fyfyrwyr gyflwyno cais 100 o eiriau, yna bydd rhestr fer yn cael cyfweliad.

Meddai Jon Howden-Evans, Pennaeth Academi Cyflogadwyedd Abertawe, "Mae'r profiad a ddarperir gan Syr Terry yn ysbrydoledig, ac mae'n newid bywyd y myfyrwyr yn wirioneddol."

Meddai un o enillwyr Her Canada y llynedd, Jacob Neal, fod ei amser yng Nghanada wedi bod yn amhrisiadwy. Bydd yn gweithio yng Nghanada eto yn ystod ei flwyddyn ar leoliad gwaith i gryfhau ei ddealltwriaeth o fyd busnes yn ystod astudiaethau ei radd mewn Peirianneg.

Gyda nifer cynyddol o fyfyrwyr calibr uchel yn gwneud cais am yr Her, mae Prifysgol Abertawe nawr am ehangu'r cyfle ledled y byd.

Yn y bôn, rydym yn chwilio am:

  • Gyn-fyfyrwyr a allai gynorthwyo myfyriwr presennol ym Mhrifysgol Abertawe â 'phrofiad' yn y sefydliad maent yn gweithio iddo.
  • Dylai fod am bedair wythnos (ond gallai fod yn hirach) yn ystod misoedd yr haf (rhwng canol mis Gorffennaf a chanol mis Medi).
  • Gall fod ar sail prosiect yn edrych ar fater penodol neu'n gyfres o brofiadau blas ar sut y rhedir y sefydliad. Y syniad yw bod y darparwr yn elwa o'r profiad hefyd.
  • Unwaith y cytunir ar y manylion, rydym yn hysbysebu i'n myfyrwyr presennol, yna'n llunio rhestr fer o ymgeiswyr ar gyfer cyfweliad i sicrhau y dewisir ymgeisydd addas.
  • Dylai fod yn interniaeth cyflogedig a chynnig cefnogaeth ar gyfer teithio a llety.

SEA Image 2

 

 

Helpwch ni i helpu'n myfyrwyr i fod yn raddedigion â meddylfryd byd-eang.

Os gallwch ein cynorthwyo â'n 'Cynllun Interniaeth Cyn-fyfyrwyr', cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr drwy e-bostio DARO@abertawe.ac.uk.