Cwrdd â’n hacademyddion - Dr Eoin Price

Mae Eoin Price yn Ddarlithydd yn yr Adran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Dr Eoin Price 2Mae 2016 yn nodi 400 o flynyddoedd ers marwolaeth Shakespeare ac mae’n amser dathlu ar gyfer y selogion Shakespeare ledled y byd. Fel arbenigwr ym maes drama o’r 16eg a’r 17eg ganrif, bydd pobl, yn aml, yn gofyn i mi sut byddaf yn cyfrannu at y dathliadau hyn. Fodd bynnag, am fod llawer o’m haddysgu a’m hymchwil yn canolbwyntio ar wleidyddiaeth y canon, rwy’n ei chael yn anodd cyfrannu’n llawn ac yn frwd at y tuedd i addoli Shakespeare. Mae Shakespeare yn ysgrifennwr sydd â llawer o fywiogrwydd ac mae ei ddramâu yn fan cychwyn ar gyfer llawer o drafodaethau pwysig am hil, rhyw, dosbarth, a gwleidyddiaeth – a dyna pam rwy’n mwynhau addysgu ei ddramâu yn fawr – ond mae’n bwrw cysgod dros gyfnod neilltuol o greadigrwydd dramatig. Felly, rwyf wedi treulio llawer o eleni yn ceisio osgoi siarad am Shakespeare

Ym mis Ionawr, roeddwn yn siaradwr gwadd yn y London Seminar Renaissance lle roddais gyflwyniad ar  ddrama James Shirley o 1638, sef The Gentleman of Venice. Ym mis Mawrth, derbyniais wahoddiad i siarad yn ystod symposiwm Beaumont400 yng Ngholeg y Brenin, Llundain. Roedd y digwyddiad, a oedd yn rhan o ddathliadau Shakespeare400 ehangach, yn coffau’r ffaith bod 2016 hefyd yn nodi 400 o flynyddoedd ers marwolaeth Beaumont, a oedd, ei hun, yn un o ddramodwyr mawr y cyfnod. Ym mis Mehefin, byddaf yn cyflwyno darlith lawn ar gynyrchiadau modern trasiedïau o’r cyfnod modern cynnar yn ystod Cynhadledd Shakespeare i Raddedigion Prydeinig yn Sefydliad Shakespeare yn Birmingham. Rwyf hefyd wedi derbyn gwahoddiad i gymryd rhan yn y seminar ‘Shakespeare and TV’ yn ystod Cyngres Shakespeare y Byd a gynhelir ym mis Awst yn Stratford a Llundain. Bydd fy mhapur yn canolbwyntio ar y gynrychiolaeth o Shakespeare a’i gyfoedion mewn rhaglenni dogfen teledu y BBC. Yn olaf, ym mis Hydref, byddaf yn traethu yn ystod cyfarfod y Gymdeithas Hanes (Cangen Abertawe) yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau am yr hyn rydym yn ei ennill ac yn ei golli trwy ddathlu Shakespeare. Mae modd darllen mwy am fy ngweithgarwch eleni trwy fy nilyn ar Trydar @eoin_price neu drwy fynd i’m gwefan bersonol.

A gawsoch chi’ch ysbrydoli gan yr erthygl hon? Os ydych yn teimlo’n angerddol ynglŷn â llenyddiaeth ac yn ystyried astudio’n ôl-raddedig, ewch i’r dolenni isod.

http://www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/addysgir/ol-raddedig-a-addysgir/ 

http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/taught/artsandhumanities/ma-english-literature/

http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/taught/artsandhumanities/ma-creative-writing/

http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/taught/artsandhumanities/ma-medieval-studies/