Crynhoad o ddigwyddiadau 2016

Wrth i ni ddechrau blwyddyn newydd, rydym yn edrych yn ôl ar 2016 a’r flwyddyn wych y bu i Brifysgol Abertawe.

SWACDigwyddiad Agoriadol Cangen Cyn-fyfyrwyr De Cymru

Cynhaliodd Prifysgol Abertawe ddigwyddiad agoriadol Cangen Cyn-fyfyrwyr De Cymru ddydd Sadwrn 10 Medi. Cynhaliwyd y digwyddiad yn Neuadd Fawr eiconig Campws y Bae a daeth cyn-fyfyrwyr o'r ardal leol ynghyd.

Croesawodd y tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr oddeutu 200 o westeion i'r digwyddiad, gan gynnwys cyn-fyfyrwyr o bob degawd - o fenyw drawiadol a raddiodd ym 1943 i raddedigion mwy diweddar o 2015 a 2016.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Gangen De Cymru, e-bostiwch: southwales.alumni@swansea.ac.uk.

Lluniau o'r Digwyddiad


Aduniadau 50 Mlynedd

50 year reunion

Eleni, mae'r tîm Datblygu a Chysylltiadau Cyn-fyfyrwyr wedi croesawu sawl grŵp o gyn-fyfyrwyr a raddiodd 50 mlynedd yn ôl! O grŵp o fenywod sydd wedi aros yn ffrindiau dros y 50 mlynedd diwethaf ar ôl cwrdd ym 1966, i grŵp o 30 o gyn-fyfyrywr o bob rhan o'r wlad.

Rydym wrth ein boddau'n cwrdd â grwpiau o gyn-fyfyrwyr a rhoi taith o'r campws iddynt fel y gallant weld sut mae pethau wedi newid. Os ydych yn trefnu aduniad a hoffech ddod yn ôl i'r campws, cysylltwch â ni yn daro@abertawe.ac.uk.


Swansea in LondonAbertawe yn Llundain

Ym mis Tachwedd, cynhaliwyd ein digwyddiad blynyddol, Abertawe yn Llundain, ym Mhencadlys Trafnidiaeth Llundain yn Westminster.

Trafodwyd ailgyflwyno Cemeg yn Abertawe gan ein siaradwr gwadd, Dr Ian Mabbett, a rhoddodd yr Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor, ddiweddariad ar gyfer ein cyn-fyfyrwyr yn Llundain am y datblygiadau cyffrous sydd ar y gweill yn Abertawe yn Llundain.

Rydym yn croesawu cyn-fyfyrwyr o bob rhan o Lundain a'r cyffiniau, felly os hoffech ddod i'n digwyddiadau yn Llundain yn y dyfodol, cysylltwch â ni yn daro@abertawe.ac.uk.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau sydd i ddod, dilynwch ein tudalen Facebook neu ewch i'n gwefan.