Clwb Hwylio’r Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe

Hoffai Glwb Hwylio Prifysgol Abertawe ddiolch yn fawr iawn i’n helmwn am y rhodd hael a dderbyniwyd sydd wedi galluogi prynu chwech Firefly newydd.

Fel un o’r ychydig glybiau prifysgol prin i berchen fflyd newydd sbon, mae’n anrhydedd fawr ac mae wedi caniatáu i’r clwb ddatblygu a chynnig mwy o gyfleoedd i’w haelodau. Daeth y rhodd yma drwy gyfrwng y Swyddfa Cysylltiadau Alwmni a Datblygu ac mae wedi gwneud newid aruthrol i ddyfodol y Clwb Hwylio.

Alumni Sailing Club

Ymunwch â Chlwb Hwylio’r Cyn-fyfyrwyr

Nod Clwb Hwylio’r Cyn-fyfyrwyr yw dod â chyn aelodau Clwb Hwylio Prifysgol Abertawe at ei gilydd, darparu cyfleoedd hwylio a chymdeithasol parhaus i alwmni, a chefnogi’r clwb hwylio presennol i barhau i gyflawni ei botensial.

Gyda Chlwb Hwylio Prifysgol Abertawe’n mynd o nerth i nerth ac wedi ei henwi’n Glwb y Flwyddyn yn 2015, mae cefnogaeth barhaus yn bwysicach nag erioed er mwyn sicrhau llwyddiant y clwb.

Ar hyn o bryd, mae Clwb Hwylio’r Cyn-fyfyrwyr yn brysur ar gylch rasio’r brifysgol ac mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau cymdeithasol a hwylio ar y gweill, gan gynnwys penwythnos rasio Alwmni yn erbyn myfyrwyr presennol yn gynnar ym mis Mehefin.

Os ydych yn aelod o alwmni’r Clwb Hwylio carem glywed gennych. Mae gennym grwp Facebook gweithgar  neu gallwch anfon e-bost atom yn: swanseasailingalumni@gmail.com