Cefnogwch Abertawe gyda rwy’n-addo

Cefnogwch Abertawe gyda rwy’n-addo

IpledgeFel cyn fyfyriwr, bydd gennych lawer o atgofion melys o’ch amser ym Mhrifysgol Abertawe. Rydym yn gobeithio dal ati i greu atgofion arbennig i lawer mwy o fyfyrwyr yn y blynyddoedd sydd i ddod.

Rydym eisiau sicrhau y bydd ein myfyrwyr yn mynd i’r byd gwaith wedi eu paratoi yn iawn ac yn meddu ar y sgiliau cywir. I’r perwyl hwn dymunwn osod her i’n myfyrwyr: mynd â nhw i ffwrdd o’u cylch cysur, datblygu agwedd ‘rwy’n gallu’ a chodi dyheadau i ddarganfod cyflogaeth at lefel graddedigion.  

Rydym yn galw ar ein cynfyfyrwyr i gynorthwyo ein myfyrwyr presennol i ehangu eu cyflogadwyedd drwy addo cynnig cefnogaeth iddyn nhw ym mha bynnag ffodd ag y gallwch:

  • Darparu achos astudiaeth ar gyfer adran ‘Straeon Llwyddiant’ y wefan i ysbrydoli graddedigion y dyfodol 
  • Dychwelwyd i’r campws i roi sgwrs am yrfaoedd
  • Cynnig lleoliad gwaith â thâl neu heb dâl*
  • Gweithredu fel mentor
  • Cynnal neu gymryd rhan mewn digwyddiad rhwydweithio
  • Cefnogi’r cynlluniau Ysgoloriaeth drwy roi cyfraniad

Dyma rai o’r lleoliadau mae myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi mynd i’r afael â nhw, a dyma ychydig o Straeon Llwyddiant am ein Cyn fyfyrwyr.

Fedrwch chi helpu myfyrwyr Abertawe i ymateb i’r her?

Os gallwch helpu mewn unrhyw fodd, cysylltwch â Swyddfa Datblygu a Chysylltiadau Cyn fyfyrwyr drwy e-bostio DARO@swansea.ac.uk

Dilynwch y sgwrs ar Twitter #SU-ipledge

 

*Efallai bydd peth arian ar gael i gyflogwyr sy’n derbyn myfyrwyr ar leoliad gwaith â thâl