Cefnogi y genhedlaeth nesaf o sêr chwaraeon

Mae myfyrwyr Prifysgol Abertawe o’r gorffennol a’r presennol wedi bod yn gwisgo eu crysau rygbi Cymru yn falch drwy gydol y twrnamaint 6 Gwlad RBS eleni.

Mae Will Jones (myfyriwr), Phil Jones (myfyriwr), Alun Wyn Jones (cyn-fyfyriwr) a Siwan Lillicrap (cyn-fyfyrwraig a Phennaeth Rygbi), wedi’u cynnwys yn sgwadiau Cymru.

Rugby MontageMae Will Jones, ysgolhaig Peirianneg, wedi capteinio tîm dan 20 Cymru drwy gydol twrnamaint y 6 Gwlad eleni. Will yw’r trydydd capten dan 20 i gael ei ddewis wrth barhau i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe yn ystod y 4 blynedd diwethaf. Mae capteiniaid dan 20 y gorffennol wedi cynnwys Steff Hughes (2014) a Rory Thornton (2015) a oedd yn gyn-fyfyrwyr.

Rhoddwyd ysgoloriaeth chwaraeon i Will. Fe’i rhoddwyd gan Dr Carol Bell, Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Datblygu Prifysgol Abertawe. Mae’r Bwrdd yn cynorthwyo athletwyr addawol i ddilyn eu hastudiaethau academaidd. Mae’r ysgoloriaeth chwaraeon wedi rhoi’r hyblygrwydd i Wil gystadlu ar y lefel uchaf tra hefyd yn gwireddu ei botensial academaidd yn ei radd.

Will JonesDerbyniodd Alun Wyn Jones, capten rygbi Cymru a chyn-fyfyriwr Prifysgol Abertawe, ysgoloriaeth chwaraeon hefyd.

“Caniataodd yr Ysgoloriaeth Chwaraeon yn y brifysgol i mi ddilyn dau lwybr gyrfa ar yr un pryd. Mae gennyf atgofion melys o’m cyfnod yn Abertawe a buddugoliaeth Varsity yn benodol. Yn y dyfodol, gan wybod nad yw gyrfa mewn chwaraeon yn parhau am byth, ni wnaf roi heibio’r posibilrwydd o ddychwelyd i ddatblygu fy nghymwysterau.”

Cynorthwywch y genhedlaeth nesaf o sêr chwaraeon

Rydym yn sicr y gallwch ddeall yr heriau sydd gan ein myfyrwyr wrth gydbwyso eu hastudiaethau gyda’u hyfforddiant a chael y cyllid angenrheidiol ar gyfer costau cit a theithio. Mae hyn boed eich bod yn gyn-ysgolhaig chwaraeon eich hun, yn gyn-aelod o gymdeithas chwaraeon, neu ond yn gefnogwr chwaraeon.

Mae Prifysgol Abertawe yn ymroddedig i gynorthwyo’r athletwyr gorau drwy roi’r ddarpariaeth a’r cyfleoedd maent eu hangen i gyrraedd eu potensial. Gellir ond gwneud hyn drwy roi ysgoloriaethau chwaraeon a ariannwyd.

Os dewiswch wneud cyfraniad tuag at ysgoloriaethau chwaraeon yn Abertawe, byddwch yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd sbortsmon ifanc. Rydym wedi gweld o lygad y ffynnon sut mae ysgoloriaethau wedi siapio gyrfaoedd academaidd a chwaraeon cyn-fyfyrwyr. Gallwch gynorthwyo i roi’r un cyfleoedd i athletwyr gorau’r flwyddyn nesaf.

Ni all rhoi fod yn haws. Bydd bob rhodd, boed yn fawr neu fach, yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n myfyrwyr.

Rhoddwch yma.