Bwi ymchwil i fesur grym y tonnau

Mae gwyddonwyr Abertawe wedi lansio bwi ymchwil i fesur grym y tonnau bedair milltir oddi ar bentir St. Govan yn sir Benfro

Wave EnergyBydd bwi 'Directional Waverider' yn mesur uchder a chyfeiriad y tonnau yn ystod y prosiect blwyddyn o hyd yn y lle cyntaf, er mwyn gweithio allan faint o ynni sydd wedi'i storio yn y tonnau oddi ar arfordir Cymru. Defnyddir y data a gesglir i lywio penderfyniadau ynghylch a yw hi'n ddichonadwy i drosi'r ynni hwn yn ynni trydanol adnewyddadwy, drwy gyfrwng araeau ar y môr.

Mae'r tîm yn rhan o'r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) Morol dros Gymru gyfan. Meddai Dr Ian Masters, y prif ymchwilydd ar gyfer LCRI Morol, o'r Coleg Peirianneg: "Mae'r diwydiant ynni morol yng Nghymru'n dechrau dod i fri o ddifrif. Bydd y bwi ymchwil hwn yn ein galluogi i fireinio ein modelau eigioneg o'r ardal fel y gallwn ddod o hyd i'r safleoedd gorau i ddefnyddio ein hadnodd ynni o'r tonnau". "Hefyd, bydd y gwaith hwn yn cyfrannu ymhellach i barth Arddangos De Sir Benfro a ddynodwyd yn ddiweddar gan Ystâd y Goron yn brif safle yng Nghymru ar gyfer trawsnewidyddion ynni'r tonnau."

Mae LCRI Morol wedi'i ariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, drwy Lywodraeth Cymru. Mae'n datblygu ac yn gosod offer sy'n gwella i'r eithaf berfformiad y dechnoleg sy'n adfer ynni o donnau, llif y llanw ac amrediad y llanw o gwmpas arfordir Cymru. Mae'r ymchwilwyr yn ystyried effaith debygol y dyfeisiadau hyn ar yr amgylchedd, fel cymunedau ar wely'r môr, trosglwyddo gwaddodion a bywyd gwyllt morol.