Benthyciadau Newydd i Ôl-raddedigion ar Raglenni Meistr

Bydd y Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr yn cynnig benthyciadau i ôl-raddedigion am y tro cyntaf yn ystod 2016/17.

Mae nodweddion allweddol y benthyciadau newydd yn cynnwys:

  • Cyfle i fenthyca hyd at £10,000 tuag at gostau astudio ôl-raddedig, gan gynnwys ffioedd dysgu a chostau byw (wedi’i dalu i’r myfyriwr yn uniongyrchol). 
  • Ar gael i fyfyrwyr sy’n byw yn Lloegr (gan gynnwys y rhai sy’n astudio yng Nghymru ar hyn o bryd).
  • Ar gael i fyfyrwyr sydd o dan 60 oed. 
  • Nid yw’n dibynnu ar brawf modd (nid yw’n dibynnu ar incwm eich teulu).
  • Mae cyrsiau Meistr a addysgir a chyrsiau Meistr drwy ymchwil yn gymwys, gan gynnwys cyrsiau MA, MSc, LLM, Mhres, MPhil, MA drwy Ymchwil, a MSc drwy Ymchwil.
  • Maent ar gael i fyfyrwyr sy’n dilyn rhaglenni Meistr amser llawn a rhan-amser (mae’n rhaid bod cyrsiau cymwys naill ai am gyfnod o flwyddyn neu 2 flynedd yn amser llawn neu am gyfnod o 2 neu 4 blynedd yn rhan-amser. Mae’n rhaid bod rhan-amser yn cyfateb i isafswm o ddwysedd 50% ar ddechrau’r cwrs, o’i gymharu â hyd y cwrs amser llawn cyfatebol y flwyddyn academaidd). 

Disgwylir y gellir cyflwyno ceisiadau o fis Mehefin 2016. Caiff y datblygiadau diweddaraf eu cynnwys ar ein gwefan: www.swansea.ac.uk/postgraduate/fees-and-funding/pg-loans