Pencampwr Paralympaidd yn enwebu cyn-fyfyriwr Abertawe i gario’r Fflam

Ar ddydd Llun 27ain Awst, bydd y cyn-fyfyriwr Tim McVea ymhlith wyth o bobl a fydd yn cario’r fflam Paralympaidd yn ystod yr ŵyl yng Nghaerdydd.

Tim McVea

 

Cafodd Tim ei enwebu gan Liz Johnson,  enillydd medal aur yn y Gemau Paralympaidd ac un o’i gyd raddedigion o Brifysgol Abertawe. Gwnaethant gwrdd yn y Brifysgol tra’n astudio ar gyfer gradd BA mewn Rheoli Busnes. Gwnaeth Liz enwebu Tim am y cymorth a roddodd iddi drwy gydol ei chyfnod yn y brifysgol, a hefyd pan fu fawr ei mam tra yr oedd yn cystadlu yn y Gemau Paralympaidd yn Beijing yn 2008. Meddai Liz yn ei stori enwebu, “Tim yw fy ffrind gorau ac roedd ganddo rôl enfawr wrth fy helpu i gyflawni fy uchelgais o fod yn bencampwr Paralympaidd yn Beijing...Mae’n gymeriad caredig a gwybodus sy’n deall pwysigrwydd y mudiad Paralympaidd.”

Pan ofynnwyd iddo am yr enwebiad, meddai Tim “Mae cael fy enwebu i gario’r fflam yn anrhydedd ac yn fraint enfawr. I mi mae hyn yn gyfle i gefnogi’r athletwyr yr wyf wedi dod i’w nabod ac yn wahoddiad anhygoel i fod yn rhan o’r Gemau y maen nhw wedi treulio blynyddoedd yn paratoi amdanynt.”

Yn ystod eu cyfnod yn y Brifysgol, gwnaeth Liz ysbrydoli Tim i gymryd rhan mewn chwaraeon, meddai, “Am yr wyth mlynedd yr wyf wedi nabod Liz mae hi wedi ymarfer dwywaith y dydd yn rheolaidd, sy’n anhygoel. Profodd ei fod yn bosib cyfuno chwaraeon a gwaith a gwnaeth hyn fy annog i ymuno â llawer o glybiau. Sut y gallaf gwyno am godio am 7am gan wybod ei bod hi wedi bod yn y pwll am awr yn barod?”

Gwnaeth ymrwymiad Tim i chwaraeon ddwyn ffrwyth. Roedd yn rhan o’r tîm rhwyfo a enillodd ras gychod Faristy Cymru, uchafbwynt o’i gyfnod yn y brifysgol. Ymunodd hefyd â Snowriders Abertawe a dysgodd sut i sgïo. Mae gan Tim atgofion melys o’r amser a dreuliodd ym Mhrifysgol Abertawe: “Roeddwn i’n dwlu pob munud o’m cyfnod yn Abertawe; mae gen i gymaint o atgofion da.”

Mae Tim yn gweithio i Airbus ar hyn o bryd ar y Rhaglen Arweinyddiaeth i Raddedigion, sy’n cynnwys ymgymryd â saith lleoliad gwahanol ar draws gwahanol adrannau. Mae’n gweithio fel rhan o’r Tîm Materion Cwsmeriaid yn Toulouse ar hyn o bryd, ac mae’n gyfrifol am farchnata, gwerthiannau ac ymgynghori ar gyfer llongau awyr. Ym mis Hydref bydd Tim yn gweithio gyda’r Tîm Datrys Problemau yn y Llinell Cydosod Terfynol A380, ac ym mis Chwefror 2013 bydd yn treulio tri mis gyda Cathay Pacific yn Hong Kong.