Myfyriwr PhD Abertawe: Mathemategydd Benywaidd Blaenllaw ym Mhacistan

Graddiodd Dr Khalida Inayat Noor o Brifysgol Abertawe ym 1972, ar ôl cwblhau ei PhD mewn Mathemateg.

Dr Noor Mae Dr Noor yn gweithio ar hyn o bryd fel Athro yn yr Adran Fathemateg yn Sefydliad Technoleg Gwybodaeth COMSATS yn Islamabad, Pacistan. Mae COMSATS wedi’i ddisgrifio gan yr HEC (Comisiwn Addysg Uwch Pacistan) fel y prif sefydliad ar gyfer Cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth. Mae Dr Noor yn gyfrifol am y rhaglen MSc a PhD yn yr Adran Fathemateg ac mae hi hefyd yn gynghorydd i’r Gyfadran Menywod a Myfyrwyr ac yn gydlynydd Fforwm y Gyfadran Dramor.

Mae Dr Noor wedi dal nifer o swyddi yn ystod ei gyrfa helaeth, gan gynnwys athrawiaeth ym Mhrifysgol Brenin Saud a Phrifysgol yr Emiraethau Arabaidd Unedig. Fel athro, mae hi wedi goruchwylio nifer o draethodau thesis ar gyfer myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Meddai, “rydw i wedi hyfforddi ymchwilwyr ac wedi cynhyrchu dros bymtheg o fyfyrwyr PhD yn fy maes” – ffaith y mae Dr Noor yn hynod falch ohoni.

Yn ogystal ag addysgu, mae Dr Noor wedi cwblhau maint helaeth o ymchwil ac wedi ysgrifennu nifer o gyhoeddiadau ymchwil. Mae hi hefyd wedi gweithredu fel golygydd ac adolygydd ar gyfer amrywiaeth o gylchgronau rhyngwladol. Yn 2010, dyfarnwyd Gwobr yr Arlywydd i Dr Noor am falchder mewn perfformiad gan Arlywydd Pakistan. Mae hon yn wobr hynod freintiedig ac fe’i hystyrir y wobr sifil uchaf a roddir gan Lywodraeth Pacistan i gydnabod cyrhaeddiad nodedig.

Pan ofynnwyd iddi beth oedd ei hoff atgofian o Brifysgol Abertawe, meddai, “gwnes i fwynhau agwedd gyfeillgar y byd academaidd a’r gymuned. Gwnaeth y Brifysgol fy hyfforddi ar gyfer gyrfa mewn ymchwil a’m helpu i ddatblygu fy hyder. Gwnes i lawer o ffrindiau ac mae gen i atgofion melys o’r cyfnod hwnnw hyd yn oed yn awr”.

Yn 2007 llofnodwyd Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a COMSATS, ac mae Dr Noor yn cynorthwyo’r Brifysgol wrth ddatblygu’r cysylltiadau hyn ymhellach. Mae gan Dr Noor nifer o gynlluniau ar gyfer y dyfodol, ond ei phrif amcan yw helpu addysgu a hyfforddi pobl Ifan Pacistan, yn enwedig benywod.