Gwobrwyo cyn-fyfyrwyr Abertawe yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd

Cafodd Martin Spray, graddedig Sŵoleg o 1973, CBE am wasanaethau i gadwraeth natur yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd. Mae e'n disgrifio'r fedal fel 'cwbl annisgwyl, ond hefyd yn anrhydedd fawr'. Dywed Martin: "Doeddwn erioed wedi meddwl y buaswn yn gweithio yn y maes hwn, heb sôn am dderbyn y fath gydnabyddiaeth."

Ar hyn o bryd, mae Martin yn Brif Swyddog Gweithredol yr Ymddiriedolaeth Adar Dŵr a Gwlypdir, corff gyda hanes arbennig a sefydlwyd gan un o gadwraethwyr mwyaf dylanwadol ei oes, Sir Peter Scott (mab i'r dyn a aeth i'r Antarctig). Mae gan yr elusen raglen ryngwladol gynyddol o warchod gwlyptiroedd, ac mae wedi dod yn sefydliad arweiniol yn y maes ledled y byd. 

Martin SprayMae Martin yn dweud bod rhedeg elusen cadwraeth yn brofiad cymhleth. Dywed, "Mae llawer o heriau wrth geisio cydbwysedd rhwng angerdd ac uchelgais tîm talentog ac arbenigol o wyddonwyr cadwraeth â'r angen i'r sefydliad weithredu fel busnes, er nad am elw. Ond mae hefyd yn anhygoel o wobrwyol, o ystyried y bobl yr ydych yn cwrdd â nhw, y llefydd y cewch eu gweld, a'r amrywiaeth o brofiadau. Nid yw dau ddiwrnod yr un peth, ac nid yw diflastod yn ddewis. Nid yn unig y mae gwlyptiroedd yn cynnal canran enfawr o rywogaethau'r byd; maen nhw hefyd yn cynnal bywoliaeth llawer o gymunedau, ac felly mae'r potensial i'r dyfodol yn enfawr."

Mae gyrfa Martin wedi amrywio llawer. Mae wedi gweithio i'r Cyngor Ymchwil Gwyddoniaeth yn Llundain, i Drysorlys Ei Mawrhydi, i Gronfa Natur Bywyd Gwyllt y Byd, ac i'r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt. Dywed: "O edrych yn ôl ar fy ngyrfa, nid oedd cynllun iddi o gwbl. Doeddwn i erioed wedi breuddwydio y byddwn i le'r wyf i nawr."

Wrth ddisgrifio ei amser yn Abertawe, dywed Martin, "Cefais i 4 blynedd arbennig yn y Brifysgol. Mae Castell y Clun, Bae Rhosili, a Bae'r Tri Chlogwyn ymhlith yr atgofion melys, ond yr hyn oedd mwyaf bythgofiadwy a gwerthfawr oedd y bobl a'r ffrindiau. Fuaswn i ddim wedi colli'r profiad am ddim."

Cyn-fyfyriwr arall a gafodd fedal yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd yw Paul Modley (Astudiaethau Rheoli Americanaidd, 1988). Cafodd Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig am ei wasanaeth i Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012, yn Uwch Reolwr Recriwtio LOCOG.

Llongyfarchiadau i'n holl gyn-fyfyrwyr sydd wedi’u hanrhydeddu fel hyn. Os ydych chi, neu rywun o'ch adnabod, wedi derbyn anrhydedd o'r fath, rhowch wybod i'r Swyddfa Cyn-fyfyrwyr.