Gwobr Cysylltiadau Cyhoeddus Uchel y DU i Gyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus a addysgwyd yn Abertawe

Mae cyn-fyfyriwr a raddiodd o Abertawe wedi ennill y wobr 'Gweithiwr Proffesiynol Cysylltiadau Cyhoeddus Eithriadol' yng ngwobrau blynyddol y Sefydliad Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig (CIPR).

Enillodd Andy Green, a raddiodd mewn Hanes ac Astudiaethau Americanaidd, ac sy'n gyn swyddog sabothol yn y Brifysgol, acolâd unigol uchaf y diwydiant, a bleidleisiwyd gan aelodau'r Sefydliad, mewn seremoni fawreddog yn Park Lane yn Llundain.

Mae Andy hefyd yn Gyfarwyddwr Cyswllt gyda'r cwmni o Gaerdydd Working Word Communications ac yn ddarlithydd gwadd ym Mhrifysgol Caerdydd ar ei chwrs meistr MA Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebu Byd-eang.


Mae'r wobr yn cydnabod llwyddiannau sylweddol Andy yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys:

  • fel Cyfarwyddwr Cysylltiadau Cyhoeddus y gr┼Áp pwysau Bully-Banks wrth ymgyrchu'n llwyddiannus yn erbyn cam-werthu i fusnesau bach gan fanciau
  • cynhyrchu ar ei liwt ei hun 'Pecyn Cymorth Arloesi a Chreadigrwydd' ar gyfer y Sefydliad - sydd bellach ar gael i gyrff proffesiynol ar draws y byd
  • cyhoeddi ei lyfr diweddaraf 'Tubespiration! - how to get your next brilliant idea by using the London Underground as a creativity tool.’
  • a chreu IdeasBank cymunedol cyntaf y DU ar gyfer ei dref enedigol, y Bari.

Mae Andy Green yn Gymrawd o'r Sefydliad a hefyd o Gymdeithas Frenhinol y Celfyddydau, Gweithgynhyrchu a Masnach

Wrth sôn am y wobr, meddai Andy; "Mae'n ganlyniad gwych i Gymru ac yn arbennig o arwyddocaol - ac yn anrhydedd fawr - i gael fy newis gan bleidlais o'm cyd ymarferwyr Cysylltiadau Cyhoeddus ar draws y DU."