Gwobr Cwpan Hornsby i gyn-fyfyrwraig Abertawe

Mae Victoria Kidgell, cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Abertawe, wedi ennill Cwpan Hornsby gan Sefydliad y Dylunwyr Peirianegol (IED) am erthygl a gyflwynwyd i gylchgrawn y Sefydliad.

VictoriaGraddiodd Victoria o Brifysgol Abertawe yn 2011 ar ôl cwblhau MEng, MRes a PhD. Yn dilyn cwblhau ei PhD, bu Victoria'n gweithio am ddwy flynedd yn y Ganolfan Trosglwyddo Gwybodaeth (KTC) Dylunio Cynnyrch yn Seiliedig ar Efelychu (SBPD) ym Mhrifysgol Abertawe gyda'r Athro Steve Hardy o'r Coleg Peirianneg. Roedd ei gwaith yn ymwneud â dadansoddi straen ar elfennau cyfyngedig ar gyfer cwmnïau yn ardal gydgyfeirio De Cymru.

Cafodd yr erthygl a gyflwynwyd i gylchgrawn yr IED, ei hysgrifennu gan Victoria a'r Athro Steve Hardy, a chafodd ei bleidleisio gan ddarllenwyr a phwyllgor yr IED fel yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn 2012. Roedd yr erthygl yn canolbwyntio ar y prosiect o ddylunio gatiau clo dur modiwlaidd arloesol ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Camlesi Sir Fynwy ac Aberhonddu ac Ymddiriedolaeth Camlesi Kennet ac Avon.

Cyflwynwyd Cwpan Hornsby i Victoria yn seremoni wobrwyo'r IED yn yr Amgueddfa Rheilffyrdd Genedlaethol yng Nghaerefrog ar 13eg Gorffennaf 2013.