Grwp rhwydweithio cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ar LinkedIn

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi creu grwp Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ar LinkedIn. Mae hwn yn grwp ar gyfer cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe (Coleg Prifysgol Abertawe neu Prifysgol Cymru Abertawe, yn flaenorol).

Defnyddir LinkedIn yn bennaf ar gyfer rhwydweithio proffesiynol. Gellir ei ddefnyddio i ddod o hyd i swyddi pobl a chyfleoedd busnes. Mae LinkedIn wedi adrodd dros 135 miliwn o ddefnyddwyr cofrestredig mewn dros 200 o wledydd a thiriogaethau.

Mae’r grwp yn gyswllt uniongyrchol i Brifysgol Abertawe a’i chyn-fyfyrwyr, sy’n caniatáu i chi rwydweithio’n broffesiynol â chyn-fyfyrwyr. Mae buddion ymuno â’r grwp yn cynnwys:

Derbyn diweddariadau rheolaidd gan y tîm cyn-fyfyrwyrRhwydweithio â chyn-fyfyrwyr sy’n gweithio yn eich diwydiant/maesYmuno â thrafodaethau rheoliadAilgysylltu â hen ffrindiauChwilio ar ein rhestr o aelodau ac anfon negeseuon at gyn-fyfyrwyrEdrych ar broffiliau cyn-fyfyrwyr a chael gwybod beth y maen nhw’n ei wneud yn awrChwilio am swyddi neu hysbysebu swyddi

Mae Rhwydwaith Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Abertawe’n grwp caeedig, ac i ymuno ewch i LinkedIn.

Hoffwn greu is-grwpiau, i alluogi cyn-fyfyrwyr i rwydweithio mewn lleoliadau neu broffesiynau penodol. Os oes unrhyw argymhellion gennych ar gyfer yr is-grwpiau, cysylltwch â ni neu dechreuwch drafodaeth ar LinkedIn.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu ar LinkedIn.