Graddedigion Abertawe'n priodi 36 o flynyddoedd ar ôl cwrdd yn y Brifysgol

Llongyfarchiadau i Amanda Treseder a Peter Hartland sy'n priodi yn Swyddfa Gofrestru Abertawe ar 10 Hydref - 36 o flynyddoedd yn union i'r diwrnod y cwrddon nhw yn eu blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Abertawe.

Graddiodd Amanda, myfyrwraig Ffrangeg ac Almaeneg, ym 1981 - yr un flwyddyn a Peter, a astudiodd Almaeneg.

Cwrddon nhw am y tro cyntaf pan oedd Amanda'n rhoi cyfarwyddiadau i Peter, oedd yn chwilio am y banc yn Uplands. Dywedodd Peter, "Roeddwn i'n gwybod taw hi oedd y ferch i fi! Pwy fyddai'n gwybod y byddai'n cymryd cymaint o amser...?"

Dymuniadau gorau oddi wrth y Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr!